Králíku, utíkej!

john-updike-kraliku-utikejPokud se právě připravujete na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a jako jedno dílo z povinné četby jste si zvolili román Králíku, utíkej! amerického spisovatele a držitele Pulitzerovy ceny Johna Updika, pak jste přišli na správné místo. V tomto článku na Vás totiž čeká výňatek z tohoto díla a vzorové otázky k němu vztažené. Vypracujte je a přiblížíte se k úspěšnému splnění maturity.

Výňatek uměleckého díla Králíku, utíkej! autora Johna Updika

Králík dojde k obrubníku, ale místo aby zahnul doprava a zamířil kolem bloku, sestoupí z chodníku s velkolepým pocitem, jako by tahle vedlejší ulička byla širokou řekou, a přejde na druhou stranu. Chce se přebrodit k další návěji sněhu. Třebaže tento blok dvoupatrových baráků je navlas stejný jako ten, který opustil, něco ho na něm obšťastňuje, zdá se mu, že domovní schody a okenní pražce se
v koutku jeho oka, čímsi oživlé, cukají a posouvají. Tento zrakový klam je tak podmanivý, že Králík klopýtne. Mimovolně zdvihne ruce a pocítí vítr kolem uší už ve chvíli, kdy jeho kroky začnou dupat do dlažby, zpočátku těžce, ale pak jako by se nenásilně vytrhovaly z jakési slastné ustrašenosti, se znenáhla zlehčují a zrychlují a ztišují a on utíká. Ach, jak utíká!

Zadání ústní zkoušky pro dílo Králíku, utíkej, autor John Updike

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište čas a prostor, ve kterém se výňatek odehrává.
  • Popište vypravěče a techniku, kterou využívá.
  • Analyzujte syntaktické jazykové prostředky užité ve výňatku.
  • Vsaďte tvorbu Johna Updika do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *