Bílá nemoc

karel-capek-bila-nemocPokud jste si vybrali divadelní drama Bílá nemoc známého českého spisovatele, dramatika a novináře, Karla Čapka, jako povinnou četbu, pak jste přišli na správné místo. Připravili jsme pro Vás výňatek z tohoto díla a vzorové otázky, které by Vám mohla porota u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury eventuálně položit. Vypracujte je a budete o krok blíže k úspěchu.

Výňatek uměleckého díla Bílá nemoc od Karla Čapka

SYN: A všichni najednou: Ať žije válka!

ZÁSTUP: Ať žije válka!

SYN: Nás vede maršál!

ZÁSTUP: Nás vede maršál!

SYN: Ať žije maršál!

ZÁSTUP: Maršál! Maršál!

(Houkání auta,které si nemůže zástupem prorazit cestu.)

DR. GALÉN (vyběhne s kufříkem v ruce): Doběhnu pěšky… Dovolte prosím… Prosím vás, pusťte mě… někdo mě čeká…

SYN: Občané, volejte: Ať žije maršál! Ať žije válka!

DR. GALÉN: Ne! Válka ne! Nesmí být žádná válka! Poslyšte, ne, válka nesmí být!

VÝKŘIKY: Co to říkal? – Zrádce! – Zbabělec! – Mažte ho!

DR. GALÉN: Musí být mír! Pusťte mne – Já jdu k maršálovi –

VÝKŘIKY: Urazil maršála! – Na lucernu! – Zabte ho!

(Hlučící zástup se zavře kolem Dr. Galéna. Zmatená vřava.)

(Zástup se rozestupuje. Na zemi leží Dr. Galén a jeho kufřík.)

SYN (kopne do něho): Vstávej, potvoro! Koukej mazat, nebo –

JEDEN ZE ZÁSTUPU (klekne k ležícímu): Počkat, občane. Ono je po něm.

SYN: Žádná škoda. O jednoho zrádce míň. Sláva maršálovi!

ZÁSTUP: Ať žije maršál! Maršál! Mar-šál!

SYN (otevře kufřík): Hele, byl to nějaký doktor! (Rozbíjí lahvičky s léky a dupe na ně.) Tak! Ať žije válka! Ať žije maršál!

ZÁSTUP (valí se dál): Maršál! Mar-šál! Ať – žije – maršál!

Zadání ústní zkoušky pro dílo Bílá Nemoc, Karel Čapek:

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Vsaďte výňatek do kontextu celé divadelní hry.
  • Okomentujte vyznění textu.
  • Popište na základě znalosti celého díla absurdnost výňatku.
  • Analyzujte formální literárně-druhové prostředky použité ve výňatku.
  • Vsaďte dílo K. Čapka do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *