Babička

bozena-nemcova-babickaBabička od Boženy Němcové je jedním ze zásadních děl české literatury a není divu, že se u ústní zkoušky státní maturity z češtiny mezi dalšími maturitními otázkami téměř vždy objevuje. Podívejte se na možné zadání ústní zkoušky na téma Babičky Boženy Němcové a vyzkoušejte si nanečisto, jak byste u této otázky zazářili.

Výňatek uměleckého textu Babička od Boženy Němcové

“Udělali byste dobrý skutek, milostivá paní, kdyžbyste těm lidem pomohli, ne ale almužnou,” řekla babička.

“A jak tedy?”

“Tak, aby měl Kudrna po čas svého dobrého chování jistou práci, a to myslím, že by bylo u něho stálé, neboť je člověk poctivý a přičinlivý. Zaplať Pánbůh za všecko, ale almužna, milostivá paní, takovým lidem spomůže jen na čas. Koupí se to a to, někdy i nepotřebná věc, když jsou peníze v rukou, a když se to sní a roztrhá, sedí zase na holičkách, podruhé přijít si netroufá. Ale když má denně své jisté, tu mu je spomožíno a milostivé paní též, když získá pracovitého dělníka aneb věrného služebníka, a ještě k tomu udělá milostová paní dobrý skutek.”

“Pravdu máš, stařenko, ale jakou službu mu dám, muzikantovi?”

“I milostivá paní, to se snadno najde. Já vím, že by rád byl hlídačem nebo poklasným.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Babička od Boženy Němcové

Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu):

  • Zasadit výňatek uměleckého textu do kontextu celého díla.
  • Posoudit, nositelem kterých vlastností je babička.
  • Najít v ukázce, čím si babička získává autoritu.
  • Vyhledat tzv. historismus.
  • Charakterizovat hlavní postavu díla.
  • Postihnout děj, postavy a záměr díla.
  • Zasadit dílo Babička do kontextu autorčiny tvorby.
  • Zasadit autorku Boženu Němcovou do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *