Báječná léta pod psa

michal-viewegh-bajecna-leta-pod-psaRomán Báječná léta pod psa českého spisovatele Michala Viewegha se může u ústního zkoušení státní maturity z českého jazyka a literatury objevit i ve vašem ostrém termínu maturit. Prohlédněte si vzorové zadání ústní zkoušky s výňatkem textu z románu spisovatele Viewegha včetně typového zadání k ústní zkoušce a buďte zase o krok dále k úspěchu u této části maturitní zkoušky z češtiny a literatury.

Výňatek uměleckého díla Báječná léta pod psa od Michala Viewegha

VI.

Kariéra Kvidova otce skončila na sklonku léta roku devatenáct set sedmdesát sedm, a to tak rychle, jak náhle začala.
Už během předcházejícího podzimu se však odehrála jedna zdánlivě bezvýznamná příhoda, v níž by kdosi, kdo má pro takové věci smysl, mohl spatřovat jakousi předehru, jakýsi první symptom budoucí krize: Malý Paco – naprosto stejným způsobem jako kdysi jeho bratr – shodil při kuželkách ve školce zasklený obraz prezidenta, tentokrát ovšem nikoli již Ludvíka Svobody, nýbrž Gustáva Husáka.
Padající rám s dlouhými ostrými střepy ani tentokrát nikoho naštěstí nezranil. Přesto se bohužel nedalo jednoznačně říci, že by shozený obraz nikomu neublížil: Jedna ze starších učitelek si totiž okamžitě vybavila týž incident s Kvidem a na potkání to každému vyprávěla coby neuvěřitelnou náhodu. Dotyčná epizoda tak záhy vešla v obecnou známost a ne každému to připadalo pouze zábavné.
„Dávej si na tyhle věci pozor,“ řekl Kvidovu otci Šperk. „Lidi v tom můžou vidět souvislost!“
„Je to dítě…,“ omlouval Paca rozpačitě otec.
„A právem!“ řekl Šperk. „Nepodceňuj to.“

“Vsadím dolar proti sirce, že to ten moula udělal naschvál, aby se Kvidovi vyrovnal!” křičel doma Kvidův otec, v jehož frazeologii se v té době zračila podvědomá touha navštívit služebně ještě i Spojené státy.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Báječná léta pod psa, autor Michal Viewegh

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Zasaďte výňatek do kontextu celého díla Báječná léta pod psa spisovatele Michala Viewegha.
  • Charakterizujte postavy z výňatku.
  • Vysvětlete termín “frazeologie” vyskytující se ve výňatku díla.
  • Vysvětlete název díla.
  • Zasaďte dílo do kontextu novodobé české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *