Bible

bible-svataKniha knih, Biblí svatá, Bible, Bibel, Boží slovo, Písmo svaté. Bible je jedno z nejzásadnějších děl západní kultury, hlavní a posvátná literatura křesťanského a judaistického náboženství. Starý Zákon, Nový zákon a další části Bible se mohou jako výňatky objěvit i u maturity z českého jazyka u ústní zkušky. Podívejte se na úryvek z Bible a vzorové otázky zkoušejícího, které mohou během ústní části maturity z ČJ padnout.

Výňatek uměleckého díla Bible

Matoušovo evangelium

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Bible

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte téma, obsah a smysl výňatku.
  • Charakterizujte formální výstavbu a kompozici textu.
  • Charakterizujte slovní zásobu výňatku.
  • Zasaďte Bibli do kontextu světové duchovní literatury.


Příspěvek byl publikován v rubrice Literatura, Novinky se štítky a jeho autorem je NovýAmos.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

3 komentáře u “Bible

  1. To si děláte legraci? Proč taháte do maturitní zkoušky tyto náboženské věci?To je povinností studentů číst ?Proč jako?Nejsem student,a to docela dávno, maturitu mám již za sebou,ale dívám se jak to vypadá letošní rok, protože další rok bude maturovat syn. Opravdu bych velice ráda věděla proč tato kniha. Nejsem věřící a mé děti taky ne. K ničemu to nevede a ničemu z toho ani nevěřím.Samozřejmě nikomu nenutím svůj postoj,ale tento nátlak v podobě maturitní zkoušky znamená pro studenta že to musí číst..Odpoví mi někdo?děkuji Pazděrová

    • Podle mně to neznamená nutnost knížku číst. Studenti mají dnes veliké možnosti volby knížek k maturitě. Bible byla přeložena celkem do 2 459 jazyků a je oblíbená po mnoho generací. Jsem sice věřící, ale Bibli jsem si nevybrala. Také si myslím, že i když člověk věřící není, měl by znát základy náboženství, a mohl by se zajímat i o jiné názory (např.: Kvůli ZSV).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *