Bible – Exodus

bible-exodusDruhá kniha Mojžíšova s názvem Exodus je podstatnou částí Starého zákona knihy všech knih, Bible. Prohlédněte si výňatek z této části Bible spolu s typovým vzorovým zadáním k ústní zkoušce maturity z českého jazyka a literatury a zkuste si zadání cvičně vypracovat. U vašeho ostrého termínu se vám tento trénink může hodit, Bible je bezesporu stěžejním dílem světové literatury a to, že si toto dílo vytáhnete, je pravděpodobné. V klidu si to tedy procvičte.

Výňatek uměleckého díla Bible – Exodus

Exodus 7, Egyptské rány − Zkažení vod

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Srdce faraónovo je neoblomné. Nechce lid propustit. Jdi k faraónovi ráno. Až půjde k vodě, postav se naproti němu na břehu Nilu a vezmi si do ruky hůl, která se proměnila v hada. Řekneš mu: Hospodin, Bůh Hebrejů, mě k tobě posílá se vzkazem: Propusť můj lid, aby mi na poušti sloužil. Ale ty jsi dosud neposlechl. Toto praví Hospodin: Podle toho poznáš, že já jsem Hospodin: Holí, kterou mám v ruce , teď udeřím do vody v Nilu, a ta se promění v krev. Ryby, které jsou v Nilu, leknou a Nil bude páchnout. Marně budou Egypťané usilovat, aby se mohli napít vody z Nilu.“

Hospodin dále řekl Mojžíšovi: „Vyzvi Árona: ‚Vezmi svou hůl a vztáhni ruku nad egyptské vody, nad průplavy, nad říční ramena, nad jezera, vůbec nad všechny nahromaděné vody.‘ Stanou se krví. V celé egyptské zemi bude krev, i ve džberech a džbánech.“

Mojžíš a Áron učinili, jak Hospodin přikázal. Áron pozdvihl hůl a před očima faraóna a jeho služebníků udeřil do vody v Nilu a všechna voda Nilu se proměnila v krev. Ryby v Nilu lekly, Nil začal páchnout a Egypťané nemohli vodu z Nilu pít. A krev byla v celé egyptské zemi. Farao se obrátil a vešel do svého domu, a ani toto si nevzal k srdci. To trvalo plných sedm dní poté, co Hospodin zasáhl Nil.

Potom Hospodin řekl Mojžíšovi: „Předstup před faraóna a řekni mu: Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužil.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Bible – Exodus

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte postavy ve výňatku a zasaďte výňatek do kontextu díla.
  • Analyzujte jazykovou stránku tohoto textu z Bible a vaše tvrzení doložte na konkrétních částech výňatku.
  • Posuďte vliv Bible na vývoj evropské kultury a literatury.


Příspěvek byl publikován v rubrice Literatura, Novinky se štítky a jeho autorem je NovýAmos.cz. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *