Divoké palmy

william-faulkner-divoke-palmyI s románem Divoké palmy od amerického spisovatele a držitele Nobelovy ceny za literaturu, Williama Faulknera, se můžete setkat u ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Nepodceňte proto přípravu a pokuste se zodpovědět vzorové otázky, které na Vás čekají v tomto článku. Hodně štěstí u zkoušky Vám přeje tým NovýAmos.cz.

Výňatek uměleckého díla Divoké Palmy spisovatele Williama Faulknera

Po celý den vůbec nevyšli na pole a i antikvární optimismus téměř čtyřiadvacet hodin starých zpráv jako by se už sám vyvracel): Nejvyšší hladina už pod Memphisem 22 000 uprchlíků v bezpečí ve Vicksburgu Ženisté tvrdí: Hráze odolají.

„Podle toho bych soudil, že dneska v noci prasknou,“ řekl jeden trestanec.

„No, možná že ten déšť vydrží, dokud se voda nepřivalí až sem,“ řekl jiný. Všichni s tím souhlasili, neboť si mysleli, žila v nich nevyslovená myšlenka, že jestliže se počasí vyjasní, i když se hráze protrhnou a povodeň zasáhne i jejich farmu, budou se muset vrátit na pole pracovat, a to by museli. Na tom nebylo nic paradoxního, ačkoli by byli nedovedli vyjádřit pro to příčinu, kterou instinktivně vytušili: že půda, kterou obdělávají, a její výtěžek nepatří ani jim, kteří na ni pracují, ani těm, kteří je k tomu nutí namířenými puškami, a že pokud jde o ty nebo ony – trestance nebo strážce, mohly by se sázet do země oblázky a jednotit bavlníkové a kukuřičné výhonky z kartónu. A tak mezi náhlými divokými nadějemi a nečinnými dny a večerními novinovými titulky neklidně spali v dešti bušícím na plechovou střechu, když tu je o půlnoci náhle probudila zář žárovek a hlasy strážců a zaslechli rachot motorů čekajících nákladních aut.

„Koukejte, ať už jste venku!“ křičel dozorce. Byl v plné výstroji – gumové holínky, nepromokavý plášť a brokovnice. „U přístaviště na náspu se protrhla před hodinou hráz. Vstávejte a honem ven!“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Divoké Palmy spisovatele Williama Faulknera

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište postavy objevující se ve výňatku a prostředí, kde se děj odehrává.
  • Analyzujte jazykové prostředky užité v textu.
  • Vsaďte dílo Williama Faulknera do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *