Bílá velryba

herman-melville-bila-velrybaPřipravujete se na ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, konkrétně na rozbor uměleckého díla? Chtěli byste zjistit jaké otázky by Vám mohla položit maturitní komise? Připravili jsme pro Vás článek k dílu Bílá velryba od amerického pozdně romantického spisovatele a básníka Hermana Melvilla, ve kterém naleznete odpověď na tuto otázku.

Výňatek uměleckého díla Bílá velryba od Hermana Melvilla

„Kapitáne Achabe,“ řekl Starbuck, jenž dosud se Stubbem a Flaskem pozoroval svého představeného se vzrůstajícícm údvem, ale nakonec zřejmě připadl na myšlenku, která trochu vysvětlovala celý ten div. „Kapitáne Achabe, slyšel jsem o Moby Dickovi – není Moby Dick ten vorvaň, který vám urval nohu?“
„Kdo ti to řekl?“ vzkřikl Achab a potom se odmlčel. „Ano, Starbucku, ano, moji milí vespolek. Byl to Moby Dick, ten mě připravil o stožár, Moby Dick mi dopomohl k tomuto mrtvému pahýlu, na kterém teď stojím. Ano, ano,“ vzkřikl s hrozným, hlasitým zvířecím zaštkáním, jako když je los zasažen do srdce, „ano, ano, byla to ta prokletá bílá velryba, ta mě zničila, ta ze mne udělala nadosmrti takového nebožáckého mrzáka!“ Potom, rozhodiv obě paže, s bezuzdným proklínáním vykřikoval: „Ano, ano! Budu ji pronásledovat kolem Dobré naděje a kolem mysu Hornu a kolem norského Maelstromu a třebas až do plamenů pekelných, než bych se jí vzdal. A proto jste se , námořníci, vydali na cestu, lovit onu bílou velrybu po obou březích pevniny a všemi směry přes celou zeměkouli, dokud nebude chrlit sedlou krev a nerozestře ploutve. Tak, co tomu říkáte, námořníci, budete mi pomáhat? Myslím, že vypadáte statečně.“ „Ano, ano!“ zvolali harpunáři a námořníci a přiběhli blíže k rozčilenému starému muži. „Pozor na bílou velrybu, ostré kopí Moby Dickovi!“ „Bůh vám žehnej!“ zpola zaštkal a  zpola zavýskl. „Bůh vám žehnej, námořníci! Stewarde, připrav hodně velkou dávku grogu. Ale Starbucku, proč jsi tak protáhl obličej? Ty nechceš pronásledovat bílou velrybu? Neodvážíš se na Moby Dicka?“[…] „Bůh nechť nás všechny uštve, neuštveme-li Moby Dicka k smrti!“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Bílá velryba, autor Herman Melville

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište postavy objevující se ve výňatku a atmosféru jím navozenou.
  • Vsaďte výňatek do kontextu celého románu.
  • Okomentujte jazykovou stránku textu, zakládejte na konkrétních částech výňatku.
  • Vsaďte dílo Hermana Melvilla do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *