Bylo nás pět

karel-polacek-bylo-nas-petMálokdo by neznal příběhy pěti vesnických hochů Karla Poláčka z díla Bylo nás pět. Kniha je i po mnoha letech stále populární a při čtení se nejeden čtenář pousměje, vzpomene-li si na své mládí a nejrůznější lumpárny nebo problémy, které musel jako mladý žák základní školy řešit. Kniha Bylo nás pět byla v devadesátých letech kvalitně zfilmována.

Výňatek uměleckého textu Bylo nás pět od Karla Poláčka

Bůh ví, jak by to dopadlo, možná že bysme byli všichni po smrti, kdyby se náhle neobjevil jakýsi rolník, který byl rozzlobený. Rolník ten měl bič a křičel: “Holoto jedna secsakramentská, já vám dám plašit mně dobytek!”

Toho se nepřítel zalekl, protože ten rolník byl podle všeho náramný sprosťák a byl by nepřítele zmaloval. Tak Ješiňáci se dali na zbabělý útěk a rolník pravil, že každému přerazí hnáty, jemu je to jedno. A Ješiňáci utíkali pořád pryč, a když byli daleko, tak rolníkovi nadávali, ale nebylo jim rozumět.

My tedy šli domů a Éda Kemlink ztratil plány. Čeněk Jirsák plival krev a pravil: “Já to věděl, tak to máme. Já jsem nechtěl, aby ženské šly s námi, s nimi není žádná hra.” Jinak, pravil, by Ješiňáky porazil jako nic, ani desíti by se nelekl. Ptal se mne, jestli jsem neviděl, jak se na něho čtyři sápali a on jednoho po druhém složil. Já jsem řekl, že jsem to neviděl, a on se příšerně šklebil.

Já jsem pravil: “Na mne se nemáš co šklebit,” on však odvětil: “Budu se šklebit, schválně se budu šklebit,” tak jsem pravil: “Když se šklebíš, tak jseš opice,” pročež jsem mu dal jednu přes kebuli. On mně dal také jednu přes kebuli a tak jsme se fackovali.

Zadání ústní zkoušky pro Bylo nás pět Karla Poláčka

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • zařadit autora do kontextu české literatury
  • zařadit toto dílo do kontextu tvorby Karla Poláčka
  • postihnout děj, postavy a záměr celého díla
  • charakterizovat postavu vypravěče
  • vyhledat v textu příklady použití a spojení všech vrstev češtiny, posoudit jejich vyznění


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *