Caesar a Kleopatra

gerorge-bernard-shaw-cesar-a-kleopatraPokud se chcete řádně připravit na ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, zaměřte se také na divadelní hru Caesar a Kleopatra, sepsanou anglickým dramatikem a prozaikem irského původu, Georgem Bernardem Shawem. Po kliknutí na článek se Vám zobrazí výňatek z tohoto díla a vzorové otázky k vypracování, tak nezahálejte a pusťte se do to toho. Hodně štěstí.

Výňatek uměleckého díla Caesar a Kleopatra spisovatele G. B. Shawa

CAESAR Dej mi sbohem!

KLEOPATRA Nedám.

CAESAR (lichotivě) Ani když ti za to pošlu z Říma krásný dárek?

KLEOPATRA (pyšně) Něco krásného z Říma do Egypta? Nevím. Co mně může dát Řím, abych to nenašla v Egyptě?

APOLLODOROS Je to pravda, Caesare. Má-li být dar skutečně krásný, musím ho pro tebe koupit v Alexandrii.

CAESAR Zapomínáš, milý příteli, na poklady, jimiž se Řím proslavil. Takové v Alexandrii nekoupíš.

APOLLODOROS Které to jsou, Caesare?

CAESAR Synové Říma! Dosti, Kleopatro! Odpusť mi a přej mi šťastnou cestu! A já ti pošlu muže, Římana od hlavy k patě, nejstatnějšího z Římanů. Ne starce zralého pro dýku, hubených paží a chladného srdce; ne muže skrývajícího holou hlavu pod dobyvatelskými vavříny; ne muže s rameny ohnutými pod tíhou světa, jejž musí nést; ale jinocha křepkého a svěžího, silného a mladého, který se zrána dychtivě těší na život, ve dne bojuje a večer hoduje. Vyměníš takového za Caesara?

KLEOPATRA (oddychujíc) Jeho jméno, jeho jméno?

CAESAR Má to být Markus Antonius? (Kleopatra se mu vrhne do náručí.)

Zadání ústní zkoušky pro dílo Caesar a Kleopatra spisovatele G. B. Shawa

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Okomentujte postavy v textu.
  • Vsaďte výňatek do kontextu celého díla.
  • Popište jazykovou stránku výňatku, zakládejte na konkrétních částech textu.
  • Vsaďte drama George Bernarda Shawa do kontextu světové dramatiky.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *