České nebe

jan-sverak-ladislav-smoljak-ceske-nebeJedno z divadelních her objevujících se u ústní zkoušky maturity z českého jazyka a literatury je dílo České nebe, napsané známými českými autory Zdeňkem Svěrákem a Ladislavem Smoljakem. Jestli chcete být řádně připraveni, přečtěte si výňatek a pokuste se zodpovědět otázky k němu vztažené. O své tipy a triky se s námi můžete podělit v komentářích a na sociálních sítích.

Výňatek uměleckého díla České nebe od dua autorů Svěráka, Smoljaka

NÁLEZ HRY ČESKÉ NEBE – Prof. L.Smoljak /Dr. Z.Svěrák

 

Vážení přátelé!

 

Nikdo z nás cimrmanologů netušil, že omezení výroby cukru v naší republice přinese české kultuře tak sladký plod. Bývalý účetní likvidovaného cukrovaru v Dymokurech inženýr Kloubec našel totiž v šanonu se štítkem „Melasa – výdej“ rukopis Cimrmanovy hry České nebe. Technicky zaměřený inženýr věděl jen to, že spis do šanonu „Melasa ¬ výdej“ nepatří, ale nevěděl, kdo je Jára Cimrman. Věděla to však jeho vnučka Lenka, studující na gymnáziu v Jičíně. A když jí na podzim v roce 2006 dědeček svazek ukázal, okamžitě nám ho poslala. Rukopis má tedy dva objevitele a my oběma děkujeme.

 

V čem je význam dymokurského nálezu? Především vyvrátil dosavadní tvrzení, že stopa geniálního autora mizí s vypuknutím první světové války. Nemizí. Jára Cimrman během této války prokazatelně žil a tvořil.

 

Zatímco většina českých mužů strávila první světovou válku v zákopech, Cimrman ji strávil v kavárně. Byla to slavná kavárna Louvre na Národní třídě. Tam také napsal většinu stránek Českého nebe. A snad proto, že se tu dobře cítil, posadil hrdiny svého dramatu do jakési nebeské kavárny.

 

Rakouský profesor Erich Fiedler při pátrání po Cimrmanových stycích s Franzem Kafkou, který byl v Louvru rovněž častým hostem, došel k závěru, že Cimrman neměl v podniku dobrou pověst a platil tu za největšího pijana.

 

Přátelé! To je tak nehorázný omyl, dokazující Fiedlerovu neznalost češtiny, že může soutěžit snad jen s jeho dnes už slavnou překladatelskou botou, svědčící o jeho neznalosti angličtiny, když přeložil titul encyklopedie „Who is Who” jako „Vlak je vlak”.

 

Cimrman skutečně platil za největšího pijana, ale tím pijanem byl jeho přítel Emil Struna, za kterého Cimrman ze soucitu platil útratu, neboť tento zchudlý advokát proměnil veškeré své jmění v absint.

Zadání ústní zkoušky pro dílo České nebe od Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište stylizaci a vyznění textu výňatku, využijte znalosti celého díla.
  • Popište příznakové jazykové prostředky textu, zdůvodněte, proč se je autoři rozhodli použít a okomentujte výstavbu textu.
  • Vsaďte Svěrákovo a Smoljakovo dílo do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *