Dítě Boží

cormack-mccarthy-dite-boziI román Dítě Boží, sepsaný americkým scénáristou a spisovatelem Cormacem McCarthym, se může objevit v zadání ústní zkoušky maturity z českého jazyka a literatury. Proto jsme pro Vás připravili výňatek z díla a vzorové otázky k němu vztažené. Vypracujte je a uvidíte, že Vás tento typ otázek před maturitní komisí nepřekvapí. Hodně štěstí přeje tým NovýAmos.cz.

Výňatek uměleckého díla Dítě Boží od spisovatele Cormaca McCarthyho

Později ji odnesl zpět do druhé místnosti. Byla ochablá a nebylo snadné s ní manipulovat. Kosti v těle měla rozvolněné. Zakryl ji hadry, vrátil se ke krbu a co nejvíc rozdmýchal oheň a pak ulehl na lůžko a pozoroval jej. Tah byl tak ohromný, že to v komíně kvílelo, a na vrcholu ohně tančily červené plameny. Obrovitá svíce z cihel žhnoucí do noci. Ballard nacpal klestí a kusy pařezů přímo do ústí komína. Udělal si kávu a opřel se zády o slamník. A teď si mrzni, ty mrcho, řekl noci za okenním sklem.
A mrzlo. Teplota klesla pod mínus dvacet. Do plamenů se zhroutila cihla. Ballard prohrábl oheň, nastlal kolem sebe pokrývky a uložil se ke spánku. Ve srubu bylo jasno jako ve dne. Ležel a civěl do stropu. Pak opět vstal a rozžal lampu a šel do vedlejší místnosti. Obrátil dívku a uvázal jí okolo pasu provaz a vylezl na půdu. A znovu stoupala vzhůru, tentokrát nahá. Ballard sestoupil po žebříku, uchopil jej a postavil ke zdi, vrátil se ke krbu a vlezl si do postele. Venku se tiše snášel sníh.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Dítě Boží, spisovatel Cormac McCarthy

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Vložte výňatek do kontextu celého díla a vysvětle, proč je skandální.
  • Popište postavu Lestera Ballarda.
  • Okomentujte jazykové prostředky používané ve výňatku.
  • Dosaďte dílo Cormacka McCarthyho do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *