Dlouhý pochod

william-styron-dlouhy-pochodWilliam Styron, významný americký prozaik, napsal mimo jiné také knihu Dlouhý pochod, pojednávající o duševních stavech vojáků účastnících se nesmyslného cvičného pochodu. V článku na Vás čeká výňatek z tohoto díla a otázky připravené k vypracování, tak nenechte nic náhodě a pořádně se na ústní část maturity z českého jazyka a literatury připravte.

Výňatek uměleckého díla Dlouhý pochod, autor William Styron

Jestli však kapitán porážkou jakoby zmalomyslněl, uchoval si jeden mocný cár života, který ho udržel na nohou až do konce – svůj vztek. Ten ho dostrká až do kasáren. Podobal se muži běžícímu uličku, jenž zahrnuje své mučitele hlasitým vzdorem a urážkami, dokud na samém konci nepadne. Přesto však – to mohl Culver už dávno předpovídat – byl to nakonec naprosto bezobsažný vztek; kapitánovi vzplála v duchu stará, dýmající hranice. A jestliže se mu ten oheň před bůhvíkolika hodinami, když se plukovníkovi poprvé postavil na odpor, vymkl z rukou, nebylo teď už pochyb, že je oba určitě stráví. Nebo alespoň jednoho z nich. Culvera, nataženého na břiše v trávě, polilo horko z napětí, a když zaslechl: Pane kapitáne Mannixi, šel byste na okamžik ke mně?“ rozbušila se mu ve spáncích krev.
Culver byl nejblíž v doslechu. Měli ujít ještě něco přes devět kilometrů. Odpočinek se tentokrát protáhl na patnáct minut – byl to odpočinek navíc, protože prý, jak Culver zaslechl plukovníka vysvětlovat majorovi, půjdou posledních deset kilometrů bez zastávky. Dát teď ještě jeden odpočinek, řekl plukovník a pokřiveně, unaveně se usmál, jakživi nedokážou postavit mužstvo na nohy. Culver zasténal – zas jedna ukázka nesmyslného sadismu – pak ztěžka sebral rozum do hrsti a usoudil, že to nevlastně dobrý nápad. Asi dobrý. Snad. Kdoví? Byl příliš unaven, aby ho to nějak zajímalo.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Dlouhý pochod od Williama Styrona

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište postavy ve výňatku a atmosféru, kterou navodil.
  • Okomentujte jazykovou stránku textu a svá tvrzení podložte konkrétními části výňatku.
  • Vsaďte prózu Williama Styrona do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *