Evžen Oněgin

alexandr-sergejevic-puskin-evzen-oneginRomán z období romantismu, psaný ve verších, popisující hrdinu z carského Ruska. Takový je Ovžen Oněgin od světoznámého ruského spisovatele A. S. Puškina. Dílo, kde se objeví i souboj na život a na smrt se může vyskytnout i u ústní části státní maturity z českého jazyka. Prohlédněte si ukázkový výňatek z Evžena Oněgina a vzorové otázky zkoušejícího a budete tak vědět, co zhruba u maturity očekávat.

Výňatek uměleckého díla Evžen Oněgina autora A. S. Puškina

IX

Tak sníval často Eugen v bdění.

Byl za dob první mladosti

obětí bouřných poblouznění

a vášní do bezuzdnosti.

V života klínu měkce chován,

čím býval včera očarován,

dnes rozčarovalo ho žel.

I touhy spěch ho omrzel,

i úspěch, který v letu sklízel.

V tichu i hluku jako stroj

mu do duše hřměl nepokoj,

i léčil smíchem nudy svízel.

Tak ubil osm krásných let,

života nejsvěžejší květ.

Zadání ústní zkoušky pro Puškinovo dílo Evžen Oněgin

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte postavu vystupující ve výňatku textu.
  • Charakterizujte verš a rým textu.
  • Charakterizujte jazykové prostředky a svá tvrzení doložte na konkrétních příkladech v textu.
  • Zasaďte orientačně tvorbu A. S. Puškina do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *