Farma zvířat

george-orwell-farma-zviratJedno z nejznámějších děl britského spisovatele George Orwella je bezesporu satirický román Farma zvířat (The Animal Farm). Alegorické dílo, kde místo lidí vystupují prasata, psi, ovce, koně a další zvířata, je zajímavým pohledem na vznikající režim východní části bipolárního světa. Jak byste si poradili s tímto dílem, pokud by to byla právě Orwellova Farma Zvířat, dílo, které byste si u ústní zkoušky maturity z českého jazyka a literatury vytáhli? Podívejte se na typové zadání.

Výňatek uměleckého textu díla Farma zvířat, autor George Orwell

Velké útrapy, které musela snášet zvířata, byly částečně zatlačovány do pozadí skutečností, že život je dnes důstojnější než dříve. Více se zpívalo a více řečnilo, konalo se víc průvodů. Napoleon nařídil, aby se jednou týdně konala takzvaná spontánní demonstrace, jejímž účelem bylo oslavovat úspěchy a výdobytky Farmy zvířat. V určenou dobu zvířata přerušila práci a ve vojenském šiku pochodovala napříč farmou. […]

Po průvodu se přednášely básně složené na počest Napoleona, Pištík pronesl řeč, ve které zvířata seznámil s posledním zvýšením produkce potravin, a někdy se také vypálila rána z pušky. Největšími příznivci těchto spontánních demonstrací byly ovce, a stalo-li se, že si někdo snad začal stěžovat […], že jen zbytečně marní čas postáváním v zimě, ovce jej svým bečením „Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné!“ okamžitě umlčely. Celkem ale zvířata takové oslavy měla ráda. […] Při všech těch písních, průvodech, Píštíkových seznamech čísel, výstřelech z pušky, kokrhání kohouta a plápolání vlajek se jim lépe zapomínalo na prázdné žaludky − alespoň na chvíli.

Zadání ústní zkoušky pro dílo George Orwella – Farma zvířat

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla Farma zvířat a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Objasněte pojem “alegorie” a uveďte příklad.
  • Vysvětlete, které historické momenty jsou v díle Farma zvířat parodovány a kritizovány.
  • Popište vlastností typické pro chování jednotlivých zvířat.
  • Zasaďte spisovatele George Orwella do kontextu vývoje světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *