Hadrián z Římsů

vaclav-kliment-klicpera-hadrian-z-rimsuJednou z nejúspěšnějších divadelních děl Václava Klimenta Klicpery je veselohra Hadrián z Římsů, využívající záměnu osob jako zápletku. Pokud si chcete být u maturity z českého jazyka a literatury co možná nejjistější, klikněte na tento článek a odměnou se Vám stane připravený výňatek spolu se vzorovými otázkami. Vypracujte je a hned budete na potítku méně nervózní.

Výňatek uměleckého díla Hadrián z Římsů od Václava Klimenta Klicpery

SOBĚBOR: Želmír je můj drahý přítel. Věděl jsem, že miluje Ruměnu, že se ale ohlásiti netroufá, až by sobě slavnou pověst mečem vydobyl. I odhodlav se k válkám na Východě, rozloučil se se mnou, takže jsem jej v duchu po mořích již a dráhách asiatských stopoval. Své cestování nehodami opozděné teprv před čtyřmi dny jsem nastoupil. Hned u prvním mezi různým lidem nocování uslyšel jsem, že Hadrián z Římsů k Čelakovu táhne, aby se tam s jedinou dcerou zasnoubil. To jsem musel předejít, a možná-li, zcela přerušit. Dopídiv se jeho písem list jsem našel, v němžto byl oud po oudu jak v zrcadle zobrazen. Vzav mu list ten jiný jsem mu stejných písmen, smyslu ale nestejného podstrčil. Vše ostatní, statný Světislave, jest vám dobře povědomo. Ty ale věz, příteli můj, že jsem se jen snažil Ruměnu tvou nemilého sňatku uchrániti, tou se koje důvěrou, že i otec její časem svým mne požehná, nabyv syna švárnějšího dobrou vůlí mou.

RYTÍŘ: Ó šibale plný lsti a oukladu!

ŽELMÍR: Tys byl tedy jeden z Hadriánů, které jsem zlým duchům odporoučel?

SOBĚBOR: Ten třetí.

ŽELMÍR: A druhý?

SOBĚBOR: Byl počestný žoldnéř.

RYTÍŘ (prudce):A první – ?!

SOBĚBOR: Je ten pravý s tělem i s duší.

RYTÍŘ: Co jsme jej dali do vězení?

SOBĚBOR: Ten samý, po pořádku vlastně druhý.

JENOVÉFA: Teď je pravda na světle. (Odkvapí.)

RYTÍŘ: Soběbore! Mladý ďábel tebe nedochoval. Tolik lží za jeden den!

SOBĚBOR: Ach, jak pracně jsem je z hrdla vypravil! Nebylo mně tak veselo, jak jsem sobě počínal, ale s jakou písničkou jsem k vám přišel, takovou jsem musel dozpívat.

Zadání ústní zkoušky pro Klicperovo dílo Hadrián z Římsů

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Vsaďte výňatek do kontextu celé veselohry.
  • Popište příznakové lexikální a syntaktické jazykové prostředky objevující se ve výňatku.
  • Vsaďte Klicperova Hadriána z ŘÍmsů do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *