Hřbitovní kvítí

jan-neruda-hrbitovni-kvitiZ poloviny 19. století pochází básnická sbírka Jana Nerudy s názvem Hřbitovní kvítí. Prohlédněte si vzorové zadání k ústní zkoušce u maturity z českého jazyka a literatury, který zahrnuje výňatek ze sbírky, který následně budete češtinářsky analyzovat. Jan Neruda je bezpochyby významným českým autorem z doby obrody národa českého, a to, že si jej k potítku vytáhnete, může bezpochyby nastat. Trénujte tedy v klidu zde.

Výňatek uměleckého díla Hřbitovní kvítí Jana Nerudy

Mnozí chválili, že zpívám o chudobě

 

Mnozí chválili, že zpívám o chudobě,

že mou píseň soucit pravý znamená, −
lehko zpívá pouta, kdo sám u porobě,
koho chladně zeď snad střeží kamenná.

 

Znám ten věčný boj, jenž před svítáním začne,
který neukončí se snad za šera,
v kolébce jejž budí žití ráno lačné,
který v žití přešlém nemře zvečera.

 

Boj ten denní o chléb s brannou skutečností,
lup kde vítězi píď změří dítěte,
doufání vždy nové v milost budoucnosti,
nádějí smrt náhlou v plném rozkvětě.

 

Z věnce, který z idejí si mladost svila,
každý den v hrob lístek umí pohřbíti,
dnové, lístky sprchnou – hlína déšť ten vpila –
živils se, bys mohl jednou umříti.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Hřbitovní kvítí spisovatele Jana Nerudy

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte lyrického mluvčího a jeho vztah ke světu.
  • Analyzujte jazykovou stránku textu a své tvrzení doložte na konkrétních textových pasážích.
  • Zasaďte spisovatele Jana Nerudu do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *