Hrdina naší doby

michail-lermontov-hrdina-nasi-dobyPřipravujete se na maturitu z českého jazyka a literatury? V tom případě byste neměli opomenout román Hrdina naší doby, sepsaný ruským básníkem, prozaikem, dramatikem a představitelem romantismu, Michailem Jurevičem Lermontovem. Pokuste se zdolat připravené vzorové otázky, které vám mohou být položeny. O své tipy a triky se s námi podělte v komentářích.

Výňatek uměleckého díla Hrdina naší doby od Michaila Jureviče Lermontova

Dvě hodiny v noci… nemohu spát… A měl bych usnout, aby se mi zítra nechvěla ruka. Ostatně, na šest kroků lze stěží chybit. Ó pane Grušnickij, vaše mystifikace se nepodaří. Vyměníme si role, teď já budu hledat ve vašem bledém obličeji příznaky strachu. Proč jste si sám určil těch osudných šest kroků? Myslíte, že vám beze všeho jen nastavím své čelo. Ne, ale vrhneme los… ! A pak… pak… což bude-li mu přát štěstí? Zradí-li mě konečně moje hvězda… A nebylo by divu, tak dlouho věrně sloužila mým rozmarům.

Na nebi přece není více vytrvalosti než na zemi.

No co! Když umřít, tak umřít. Malá ztráta pro svět; vždyť i já sám se už pořádně nudím. Jsem jako člověk, který zívá na plese a nejde spát jen proto, že mu ještě nepřijel kočár. Ale když je kočár připraven… pak spánembohem… !

Probírám v paměti celou svou minulost a mimoděk se ptám, proč jsem žil. K jakému cíli jsem se zrodil! A jistě nějaký byl, jistě jsem byl určen k velikým věcem, protože cítím ve své duši nesmírnou sílu… Možná, že zítra umřu. A na zemi nezůstane ani jediná bytost, který by mě úplně pochopila… Má potom život nějaký smysl! A přece žijeme. – Ze zvědavosti. Čekáme na něco nového… To je směšné a trapné.
Z životní bouře jsem si odnesl jen několik myšlenek, cit žádný. Už dávno nežiji srdcem, ale hlavou. Promýšlím a rozebírám své vlastní vášně a city s přísnou zvědavostí, ale bez účasti. Ve mně jsou dva lidé. Jeden v plném smyslu slova žije, druhý přemýšlí a soudí ho.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Hrdina naší doby od Michaila Jureviče Lermontova

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište postavu ve výňatku a atmosféru, která tam panuje.
  • Pojmenujte způsob vyprávění (použijte termíny vztahující se k formám a druhům řeči).
  • Zasaďte vyjmutý text do kontextu celého díla.
  • Okomentujte syntaktické prostředky, které se objevují ve výňatku.
  • Dosaďte dílo Michaila Jureviče Lermontova do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *