Jeden den Ivana Děnisoviče

alexandr-solzenicyn-jeden-den-ivana-denisovicePřipravujete se na ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury? Pokud ano, rozhodně byste neměli vynechat vypracování vzorových otázek k dílu Jeden den Ivana Děnisoviče od ruského spisovatele a disidenta Alexandra Solženicyna. Právě ty jsme, spolu s výňatkem, pro Vás připravili, tak abyste měli co největší možnou šanci na úspěch u maturity. Držíme palce.

Výňatek uměleckého díla Jeden den Ivana Děnisoviče od Alexandra Solženicyna

Když je teplejší den, baví se v koloně každý, ať si na něj křičí kdo chce jak chce. Ale dnes jdou všichni přihrbeni, každý se schovává za záda toho před sebou a každý se zabral do svých myšlenek.
Ani tu myšlenku nemá arestant svobodnou. Věčně se točí kolem jednoho, věčně dotírá: jestlipak mi nepřijdou na ten chleba ve slamníku? Jestlipak mě večer na marodce uznají? Půjde kapitán sedět, nebo nepůjde? A jak to, že Césarovi vydali to jeho teplé prádlo? Určitě podmazal někoho ve skladišti osobních věcí, kde jinde by to vzal?
Protože snídal bez chleba a všechno, co jedl, bylo studené, neměl dnes Šuchov pocit nasycení. A aby mu břicho nezpívalo litanie a neříkalo si o jídlo, přestal myslet na tábor a začal myslet na to, že už brzy bude psát domů.
Kolona přešla kolem továrny na obrábění dřeva, kterou postavili vězňové, kolem obytné čtvrti (baráky montovali taky káranci, ale bydlí v nich civilové), kolem nového klubu (taky všechno kárové, od základů až po malby na zdech, ale do kina chodí civilové) a vyšla ven do stepi, přímo proti větru a proti rudnoucímu východu slunce. Donekonečna napravo i nalevo jen sníh a sníh a v celé stepi nikde ani stromeček.
Začínal nový rok, jedenpadesátý, a Šuchov měl právo napsat v něm dva dopisy. Poslední poslal v červenci a odpověď dostal v říjnu.[…]Jen jedno z toho, co píše žena, nejde Šuchovovi zaboha na rozum – že od samé války nepřibyla do kolchozu živá duše.

Zadání ústní zkoušky pro Jeden den Ivana Děnisoviče, autor Alexandr Solženicyn

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Vsaďte výňatek do kontextu celého díla a okomentujte vztah mezi ním a historickou realitou.
  • Popište vypravěče textu.
  • Okomentujte jazykovou stránku textu a svá tvrzení podložte konkrétními části výňatku.
  • Vsaďte prózu Alexandra Solženicyna do kontextu ruské a světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *