Jméno růže

umberto-eco-jmeno-ruzeSlavný spisovatel Umberto Eco napsal mimo jiná světově známá díla i román Jméno růže. I toto dílo se může objevit u ústní zkoušky maturity z češtiny a literatury. Prohlédněte si výňatek textu z tohoto díla spolu se vzorovými otázkami zkoušejících z maturitní komise a zkuste si otázky v tréninkovém módu vypracovat. Uvidíte, jak jste nyní na tom a zda je třeba ještě více nastudovat. Zkušenosti sdílejte zde nebo na sociálních sítích.

Výňatek uměleckého díla Jméno růže od Umberta Eca

„Žádné pikle nebyly,“ řekl Vilém, „a já jsem je objevil omylem.“
Odpověď byla ve své podstatě rozporná a nepochopil jsem, zda Vilém opravdu chtěl, aby rozporná byla. „Ale je přece pravda, že stopy ve sněhu odkazovaly k Brunellovi,“ řekl jsem, „je pravda, že Adelmus spáchal sebevraždu, je pravda, že Venantius se neutopil v kádi, je pravda, že labyrint byl uspořádán tak, jak jste si to představoval, je pravda, že do finis Africae se dalo vejít tak, že se člověk dotknul slova quator, je pravda, že tajemná kniha byla od Aristotela… Tak bych mohl pokračovat ve výčtu všech pravd, které jste s pomocí své vědy objevil…“
„Nikdy jsem nepochybovalo pravdivosti znaků, Adsone, znaky jsou to jediné, co člověk má, aby se vyznal ve světě. Co jsem nepochopil, to byly vztahy mezi znaky. K Jorgovi jsem došel tak, že jsem sledoval apokalyptické schéma, které se zdálo být platné pro všechny zločiny, a přitom bylo zcela náhodné. Došel jsem k Jorgovi tak, že jsem hledal pachatele všech zločinů, ale zjistili jsme, že každý zločin měl svého pachatele, nebo taky žádného. Došel jsem k Jorgovi tak, že jsem sledoval plán zvrhlé, leč důsledně uvažující mysli, jenže žádný takový plán neexistoval, lépe řečeno Jorgovi se jeho počáteční plán vymkl z rukou a započala řada příčin a spolupříčin a příčin navzájem si odporujících, které už postupovaly na vlastní pěst a vytvářely vztahy, které už nezávisely na žádném plánu. V čem je tedy celá má moudrost? Choval jsem se jako tvrdohlavec a šel jsem za zdáním řádu, zatímco jsem přece měl vědět, že ve světě žádný řád není.“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Jméno růže, které napsal Umberto Eco

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte jednání postav v textu a popište děj z hlediska prostoru a času.
  • Charakterizujte jazykové prostředky a svá tvrzení doložte na konkrétních textových pasážích.
  • Zasaďte situaci popsanou ve výňatku do kontextu celého díla Jméno růže.
  • Zasaďte autora Umberta Eca do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *