Katyně

pavel-kohout-katyneI román Katyně, sepsaný známým česko-rakouským spisovatelem a dramatikem, Pavlem Kohoutem, se může objevit jako zadání ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Připravili jsme pro Vás výňatek z tohoto díla spolu se vzorovými otázkami, které by Vám mohla komise položit. Hodně štěstí u maturity Vám přeje tým NovýAmos.cz.

Výňatek uměleckého díla Katyně spisovatele Pavla Kohouta

63

rozeskočil stůl: V roztržitosti, způsobené únavou, sáhla na druhé tlačítko. Potěšilo ho, že to hned s provinilým / bože, stejně je pořád dítě! / výrazem napravila: díly se vrátily k sobě, jen mu přivřely límec / chytla si mě jak babočku-admirála…! / saka. Podruhé se už nespletla a tři ocelové / měly by být bílá, černá a zlatá! / manžety mu obepnuly kotníky, boky i krk.
Překvapil je další potlesk, pravda, připomínal spíš tlukot holubích – únava byla už všeobecná – křídel, ale tím byl srdečnější. Aniž si povšimli, obklopili je skoro všichni ostatní, vesele oceňujíce Lízinčin výkon. Dívka však, jako by právě nebyla středem všeobecné pozornosti, stála vedle – s rukou na ovládacím panelu – VL TA VY, ale už zas neodtrhovala zrak od Šimsy. Tiše zářila.
– Lízinko, požádal ji Vlk, lehce zažárliv na ten přehnaný zájem, který si lži docent právě od ní nezasloužil, řekni taky něco!
– Ani se mi, řekla Lízinka šťastně,

64
neuprd.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Katyně, autor Pavel Kohout

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Na základě výňatku popište chování hlavní hrdinky.
  • Charakterizujte vypravěče.
  • Okomentujte jazykové prostředky užité v textu a popište jeho členění.
  • Vsaďte tento román do kontextu tvorby Pavla Kohouta.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *