Kladivo na čarodějnice

vaclav-kaplicky-kladivo-na-carodejniceJedno ze zásadních děl popisující dobu inkvizice českého spisovatele Václava Kaplického je Kladivo na čarodějnice. V tomto díle autor poukázal na krušné doby ohýbání zákona církví k prosazování svých vlastních zájmů a zájmů jednotlivců v této církvi působících. Přelomová kniha své doby byla ve dvacátém století zfilmována.

Výňatek uměleckého díla Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice

Boblig pak, vypínaje břich, stanul před obžalovanou.

Ptám se tě, chceš-li před celým inkvizičním tribunálem odpovídat podle pravdy na všechny otázky, které ti budou předloženy?“

Dorota měla hrdlo stažené, v ústech pocítila hořkost. Jen lehce kývla hlavou, protože mluvit nemohla.

Nejdřív řekni, jak se jmenuješ a jak jsi stará!“

Trvalo chvíli, než se Dorotě otevřela ústa. Potom pravila tiše, že to páni u stolu sotva postřehli:

Jmenuji se Dorota Biedermannová. Byla jsem lázeňskou a je mi dvaapadesát let.“

Boblig pohlédl na hrbáče, zdali vše zapisuje.

Jsi vdána a jak dlouho?“

Byla jsem vdána dvakrát. Poprvé více než před třiceti lety.“

Máš děti? Kolik? A kde jsou?“

S prvním mužem jsem měla šest dětí. Tři z nich brzy umřely, jeden synáček krátce předtím, než jste mě odvedli do arestu. Dcerka umřela před rokem. Zůstal mi jen jeden syn. S druhým mužem jsem měla dvě dcerky. Obě i syn jsou ještě doma.“

Zadání ústní zkoušky u maturity z českého jazyka na dílo Kladivo na čarodějnice

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla s orientačním zasazením do kontextu literárněhistorického.

  • Charakterizovat výstavbu výňatku
  • Zasadit výňatek díla do kontextu celého díla
  • Postihnout danou situaci výňatku
  • Na základě obsahu výňatku vysvětlit pojem “inkviziční tribunál”
  • Postihnout, čím se autor nechal inspirovat a posoudit aktuálnost vyznění díla ve 20. století
  • Stručně vystihnout obsah díla
  • Stručně vystihnout hlavní postavy díla
  • Zasadit toto dílo do kontextu celé tvorby Václava Kaplického
  • Zasadit autora Václava Kaplického do kontextu české literatury


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *