Krakatit

karel-capek-krakatitDíla Karla Čapka se nejen řadí mezi přední díla české literatury, ale dosahují úrovně světové. Čapkův Krakatit je navíc jedno z děl, které patří k vrcholu spisovatelovy tvorby. Čapek v Krakatitu ve svém příběhu nadčasově nastiňuje možné fatální nebezpečí zbraní hromadného ničení. Podívejte se na zadání ústní zkoušky s Čapkovým Krakatitem spolu s inspirativním zadáním.

Výňatek uměleckého díla Krakatit spisovatele Karla Čapka

Tu vyrazila nad Grottupem obrovská černá masa, vše zhaslo; jako by se tma roztrhla, vyšlehl vteřinu nato ohnivý sloup, strašlivě zaplál a rozhodil kyklopskou hradbu dýmu; a tu již zadul hučící náraz vzduchu, něco zapraskalo, stromy skřípavě zašuměly,  a prásk! Děsné švihnutí bičem, rachot, burácející úder a dunění; země se chvěje a ve vzduch šíleně víří urvané listí. Lapaje po vzduchu, drže se oběma rukama podstavce kříže, aby ho to nesmetlo, poulí Prokop oči do sršící výhně. I rozštípne se země nocí ohňovou, a v rachotu hromu promluví Pán.

Ráz naráz se vyvalil druhý a třetí masiv, roztrhl se rudým šlehnutím a zaplál třetí, nejhroznější výbuch; patrně chytly sklady. Nějaká hořící masa letí do nebe, rozprskne se a snáší se deštěm explodujících jisker. Zadul nesmírný praštící rachot a mění se v bubnovou palbu; ve skladech explodují zápalné rakety a srší jako jiskry pod bušícím kladivem. Rozlil se brunátný oheň požáru, jenž puká tata rrrtata suchými ranami jako hnízdo mitrailleus. Vyrazil čtvrtý a pátý výbuch s třeskným zařváním houfnice; požár přeletěl na obě strany; hoří málem půl obzoru.

Teprve nyní doletěl zoufalý praskot skoseného lesa grottupského; ale už se přes převalila nárazová kanonáda hořících skladů.

Ztuhlý úděsem zvedl se Prokop a klopýtal odtud.

Zadání ústní zkoušky pro Čapkův Krakatit

Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla Krakatit a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu):

  • Zasadit výňatek uměleckého textu do kontextu celého díla.
  • Odhadnout, před čím autor díla varuje.
  • Stručně postihnout děj, hlavní postavy a záměr díla.
  • Odhadnout symbolickou rovinu díla, odkud je vzat název výbušniny
  • Zasadit dílo Krakatit do kontextu autorovy tvorby.
  • Zasadit autora Karla Čapka do kontextu světové literatury..


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *