Kšaft umírající matky Jednoty bratrské

jan-amos-komensky-ksaft-umirajici-matky-jednoty-bratrskeSvětová postava pocházející z českých zemí je bezesporu Jan Amos Komenský. Prohlédněte si vzorový výňatek z díla Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské, který poslouží jako vzorový text ke cvičnému vypracování ke státní maturitě z českého jazyka a literatury u ústní zkoušky. Pod výňatkem naleznete i typové otázky, které mohou od zkoušejícího učitele zaznít, tak si je nanečisto zkuste, a budete zase o krůček blíže úspěšnému odmaturování.

Výňatek uměleckého díla Kšaft umírající matky Jednoty bratrské autora Jana Amose Komenského

Odkaz národu českému

Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém
s tebou se loučení; nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím, příkladem některých bohatých měšťanů římských i králů jejich pomezních, kteříž umírajíce dědicem věcí svých obec římskou, vládu okršlku zemského ujímající, kšafty svými nařizovali. Věřím i já Bohu, že po přejití víchříc hněvu (hříchy našimi na hlavy naše uvedeného) vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó líde český! A pro tu naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých byla zdědila a přes těžké a nesnadné časy přechovala, nýbrž i v čemkoli dobrém skrze práci synů mých a požehnání boží rozhojnění jsem přijala. To všecko zcela tobě odkazuji a oddávám, zejména:
[…]

Zadání ústní zkoušky pro dílo Kšaft umírající matky Jednoty bratrské Jana Amose Komenského

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Analyzujte jazykové prostředky užité v textu, porovnejte je se současným jazykem a zasaďte dílo Kšaft umírající matky Jednoty bratrské do kontextu tvorby J. A. Komenského.
  • Určete místo Jana Amose Komenského v české a evropské kultuře 17. století.
  • Porovnejte poselství Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské J. Amose Komenského v době jeho vzniku a v dnešní době.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *