Kytice

karel-jaromir-erben-kyticePřední český básník devatenáctého století Karel Jaromír Erben a jeho nejznámější a nejpopulárnější dílo Kytice inspiruje nejednoho novodobého poetu. Kytice Karla Jaromíra Erbena byla na přelomu 20. a 21. století zfilmována. Bezesporu se jedná o jedno z nejzásadnějších děl českého básnictví. Podívejte se na výňatek díla spolu s možným zadáním k ústní zkoušce.

Výňatek uměleckého textu Kytice Karla Jaromíra Erbena

Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledali.

I zželelo se matce milých dítek
duše její se vrátila
a vtělila se v drobnolistý kvítek,
jimž mohylu svou pokryla.

Poznaly dítky matičku po dechu,
poznaly ji a plesaly
kvítek v němž majíc útěchu,
mateřídouškou nazvaly.

Mateřídouško vlasti naší milé,
vy prosté naše pověsti,
natrhal jsem tě na dávné mohyle
komu mám tebe přinésti?

Ve skrovnou já tě kytici zavážu,
ozdobně stužkou ovinu;
do širých zemí cestu ti ukážu,
kde příbuznou máš rodinu.

Snad že se najde dcera mateřina,
jíž mile dech tvůj zavoní
snad že i najdeš některého syna,
jenž k tobě srdce nakloní!

 

Poklad

 

Místo stříbra jen – kamení,
v šátku pak a ve svém klínu,
ó přehrozné to mámení,
místo zlata – samou hlínu!
Čáka všecka rozšlapána!

Nehodnatě štěstí byla,
požehnání neužila.

 

II

 

A když takto rozdrceně
s bolestí tu ztrátu nese,
probodne to srdce ženě,
zkřikne s hrůzou vyděšeně,
vzkřikne, a se chýže třese:
„Ach dítě, mé dítě drahé!
Dítě drahé – drahé – drahé!“
zahučelo v hustém lese.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Kytice od básníka Karla Jaromíra Erbena

Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla Kytice a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu):

  • Vyjádřit hlavní myšlenky Erbenovy básně Kytice.
  • Stručně naznačit děj básně Poklad, na jejím základě postihnout hlavní znaky a vyznění Erbenových balad.
  • Definovat pojem “balada”.
  • Stručně charakterizovat celou sbírku a ostatní básně dle vlastního výběru.
  • Zařadit autora do literárního kontextu.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *