Lakomec

moliere-lakomecKomediální hra francouzského spisovatele Moliéra Lakomec (v originále L’Avare) je klasickým ztvárněním jednoho z lidských neduhů, kterým je lakota. Jméno hlavní postavy zlidovělo a i po tolika letech, kdy Moliére dílo napsal (1668), se používá pro osoby štědrostí příliš neoplývající. Pokud Vás někdo označí za “Harpagona,” tak věřte, že Vás nenazývá nijak lichotivě. Lakomec byl samozřejmě mnohokrát zfilmován i hrán v divadlech celého světa. Téma lakoty je totiž bohužel stále aktuální téma.

Výňatek uměleckého díla Lakomec od Moliéra

ČIPERA

Počkejte! Ten dohazovač, co nám ho doporučili – človíček čiperný a oučinlivý.
KLEANT

Tak mi sežene těch patnáct tisíc?

ČIPERA

Sežene. Ale klade si pár podmíneček. Ty musíte přijmout, když chcete, aby z toho mračna pršelo.(…)

Tady máte pár odstavečků úvodem. Ty si prý máte přečíst před zahájením jednání. Sám je nadiktoval našemu dohazovači: „Za předpokladu, že se půjčovateli dostane náležitých záruk a že vypůjčovatel je zletilý a z rodiny, jejíž majetek je značný, solidní, dobře zajištěný, nepochybný a nijak nezatížený, sepíše se řádný, právoplatný dluhopis, a to před notářem, který budiž osobou jak jen možná seriozní a kterého si za tím koncem vybere půjčovatel jako ta smluvní strana, která má největší zájem na bezvadném vyhotovení řečeného dokumentu.“

KLEANT

Proti tomu nelze nic namítat.

ČIPERA

Nechtěje pak zatížit své svědomí nijakým pomyšlením, hodlá půjčovatel za svou půjčku nežádat víc než pouhý jeden halíř z osmnácti.“

KLEANT

To by bylo pět a půl ze sta? Podívejme se! Tomu říkám slušnost. To si opravdu nemám nač stěžovat.

ČIPERA

Svatá pravda. „Ale anžto řečený půjčovatel toho času nemá v hotovosti částku, o kterou jde, a sám je nucen, z pouhé ochoty k vypůjčovateli, si ji vypůjčit od osoby třetí, a to při sazbě jednoho haléře z pěti, je slušno, aby řečený prvovypůjčovatel hradil i tento úrok, samozřejmě bez újmy ostatních práv a nároků půjčovatelových, jelikož ten přece jen v jeho zájmu je ochoten vypůjčit si řečenou částku.“

KLEANT

K čertu, co je to za žida nebo turka? Vždyť to je víc než pětadvacet procent!

ČIPERA

Svatá pravda. Docela má řeč. Musíte si to rozmyslit.

KLEANT

Co já si, prosím tě, mám rozmyslit? Potřebuju peníze a tak musím na všechno kývnout.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Lakomec, autor Moliére

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte postavy v textu.
  • Charakterizujte výstavbu textu.
  • Charakterizujte jazykové prostředky.
  • Začleňte výňatek do kontextu celého díla.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *