Máj

karel-hynek-macha-majByl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas… Jednoznačně jeden z nejvýznamnějších poetů české literatury 19. století je básník Karel Hynek Mácha. Krom dalších z mnoha Máchových děl se tento lyrik zapsal do historie českého básnictví především díky všeobecně známému dílu zvaném Máj. Hrdliččin zval ku lásce hlas, když borový zaváněl háj…

Výňatek uměleckého díla Karla Hynka Máchy Máj

„Sok – otec můj! Vrah – jeho syn,
on svůdce dívky mojí! –
Neznámý mně. – Strašný můj čin
pronesl pomstu dvojí.
Proč rukou jeho vyvržen
stal jsem se hrůzou lesů?
Čí vinu příští pomstí den?
Čí vinou kletbu nesu?
Ne vinou svou! – V života sen
byl jsem já snad jen vyváben,
bych ztrestal jeho vinu?
A jestliže jsem vůli svou
nejednal tak, proč smrtí zlou
časně i věčně hynu?
Časně i věčně? – věčně – čas –“

Proč otec můj? – Proč svůdce tvůj?
Má kletba –“ Léč hluboký žal
umoří slova. Kvapně vstal,
nocí řinčí řetězů hřmot
a z mala okna vězně zrak
zalétá ven za hluky vod. –

 

Zadání ústní zkoušky pro Máj básníka Karla Hynka Máchy

Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu):

  • Na základě úryvku formulujte znaky Máchova romantismu.
  • Postihněte vztahy postavy v úryvku se samotným autorem.
  • Najděte v ukázce zvukomalbu a charakterizujte ji.
  • Charakterizujte celé dílo po stránce obsahové, formální a myšlenkové.
  • Srovnejte dílo s filmovou podobou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *