Maryša

bratri-mrstikove-marysaDramatická hra Maryša bratří Aloise a Viléma Mrštíků z konce 19. století, která ve své době měla obrovský úspěch, nese své jméno po jedné z postav této hry. Podívejte se na výňatek z tohoto díla Mrštíků a připravte si odpovědi na otázky zkoušejících u maturity z českého jazyka a literatury. Vzorové inspirativní zadání naleznete pod výňatkem díla bratří Mrštíků.

Výňatek uměleckého textu ze hry Maryša od bratří Mrštíků

Druhé jednání, výstup pátý

STROUHALKA Copak ste měli dobrýho k obědu?
LÍZALKA A nic ještě. Čekám, až přinde staré. (K Maryši, která dosud klečí u kamen a zamyšleně opírá čelo o ruce.) Co tu dřepíš? Di a oblíké se. Vávra tu bude co nevidět. Josef už spravuje vůz.
STROUHALKA Už pojedó? (Významní se podívá na Maryšu.)
LÍZALKA Na ňu čekat nebudem! Ohlášky už só, tak co. (K Maryši.) Nesly šelas?
MARYŠA Svzpřímí se u kamen — rozhodně). Já nikam nepojedu!
LÍZALKA (rozkřikne se). Mlčíš! Tak se ke mně mluví? Néni ti hanba před lidima? Užs odhodila všechen stud a vážnost k rodičům? (S pláčem —) Co sem já se na ňu naspravovala, naprala a nadělala, co sem se jí nanosila, s ruky na ruku napřekládala, nocí pro ňu nespala, co nélepšího sem měla, od huby sem si utrhla a jí sem dala — a to mám včil za to? Na to sme tolik škrtili, aby se pachtila za lecjakým žebrákem, které nic nemá než těch pár shniléch došků na střeše? Na to sme ti vychovali, abys nám k starosti zármutek dělala?
MARYŠA (hrdě). Než pro Vávru, radši ste mně krkem měla zakrótit — tak vám to řeknu!

Výstup třináctý

PŘEDEŠLÍ. MARYŠA. (Dveře se otevřou a vejde MARYŠA, uplakaná, oblečena v parádní kroj. Přikryje si jednou rukou tvář a chvilku tak nerozhodně stojí na místě, pak za hlubokého ticha.)
MARYŠA Já vás teda poslechnu, abyste mě proklínat nemusili, že su . nezdárná vaša dcera. — (K Vávrovi.) Já si vás vezmu, pane Vávro, (s rostoucí vášní) ale máte vy vědět, k o h o si berete. (V chůzi na odchodu.) Bude to život k utopení. (Sama vykročí první do síně.)

Zadání ústní zkoušky pro dílo Maryša od Aloise Mrštíka a Viléma Mrštíka

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Postihněte na základě výňatku emocionální rozpoložení hlavní hrdinky.
  • Zasaďte výňatek do kontextu příběhu.
  • Charakterizujte hlavní postavu příběhu a postihněte děj.
  • Charakterizujte celé drama a ostatní postavy.
  • Zasaďte autory do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *