Mirákl

josef-skvorecky-miraklI detektivka Mirákl, napsaná česko-kanadským prozaikem a překladatelem Josefem Škvoreckým, by se eventuálně mohla objevit u ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Pokud se chcete dozvědět, jak by mohly vypadat vzorové otázky zadávané maturitní komisí, v tomto článku naleznete odpověď. Tak už na nic nečekejte, štěstí přeje připraveným.

Výňatek uměleckého díla Mirákl, autor Josef Škvorecký

Před Melantrichem jsem uviděl Jůzla. Byl mrtvolně bledý, ale v rozhalené tmavomodré košili se mu pořád hrdě leskl křížek. Středem náměstí se lila ocelová kaše a já musel křičet, aby mi rozuměl.
„Co budete dělat, pane redaktore?“
„Tisknem zvláštní vydání. Provolání proti Invazi.“
„Já myslím, co budete dělat vy osobně?“
Zmateně se rozhlédl, ale neodpověděl.
„Měl byste zmizet. Pokud to ovšem jde. Nevíte, jestli už obsadili západní hranici?“
„Prý ne. Přechody do Rakouska a do Německa jsou prý volné. Ale … já neodjedu.“
„Měl byste:“
Jůzl upřel pohled na řeku rachotícího železa a pravil skoro nepřítomně:
„Vy odjeďte, Já tu musím zůstat.“
Vzal mě za ruku. Vypadal trochu jako harlekýn. Červenomodrobílé vlajky, které se třepetaly všude po domech, osvětlovaly bledou tvář dějinnými záblesky. Mluvil jakoby v tranzu:
„Včera jsem se vrátil z Kostelce. Mám v ruce definitivní důkaz, že co se událo v kapli, nejde vysvětlit přirozenými příčinami!“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Mirákl od spisovatele Josefa Škvoreckého

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište postavy a jazykové prostředky ve výňatku.
  • Určete dobu, ve které se odehrává děj, své tvrzení podložte konkrétními části výňatku.
  • Vsaďte prózu Josefa Škvoreckého do kontextu české literatury druhé poloviny 20. století.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *