Mistr Kampanus

zikmund-winter-mistr-kampanusPokud se chcete řádně připravit na ústní část maturity z českého jazyka a literatury, neměli byste opomenout dílo Mistr Kampanus, pojednávající o osudu českého národa v období bitvy na Bílé hoře, kterou na začátku 20. století napsal Zikmund Winter. Přečtěte si výňatek, vypracujte vzorové otázky a podělte se s námi o Vaše tipy a triky v komentářích a na sociálních sítích.

Výňatek uměleckého díla Mistr Kampanus spisovatele Zikmunda Wintera

Kat, silný člověk, šedivě oděný a s malým selským kloboučkem navlečeným na hlavě, utírá hadrem potřísněný meč. Nad bohatými krámci zrovna pod kaplí sedí řádkou mužové v tmavých, bílých širokých krejzlech, pod špičatými klobouky černými.

Z jednoho z velikých oken, v dveře proměněného, po schůdkách jde rychtář městský, za ním skoro v patách pan Harant, vedle něho a za ním čtyři jezuité s rukama sepjatýma.

Modlí se nahlas.

Modlitebné čtyři hlasy donikají až sem nahoru na kamennou pavlač kostelní.

Harant stojí vzpřímen jako jedle. Obhlédá rynk, pan Harant je voják, jenž smrti již několikrát hleděl do očí. Teď hledí nahoru ke kostelu Mateře Boží – vidí? nevidí?

Nějaký tenký hlas čte vinu a ortel – červená vyprejštěná tvář – teď Pieček Smržický, jenž čte.

Dočetl.

Harant zdvíhá ruku, snad chce mluviti.

Udeřeno v bubny, aby nebylo slyšeti, kdyby chtěl promluviti. Snad by neřekl pánům pod kaplou nic milého.

Harant jde ke kříži, jezuité klekají s ním. Bubny třeští.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Mistr Kampanus autora Zikmunda Wintera

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Vsaďte výňatek do kontextu celého díla a popište atmosféru, kterou navodil.
  • Vysvětlete s pomocí neuměleckého textu historické pozadí díla.
  • Popište jazykovou a syntaktickou stránku výňatku, svá tvrzení podložte konkrétními části výňatku.
  • Vsaďte prózu Zikmunda Wintera do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *