Na Větrné hůrce

Láska a nenávist slavného románu Emily Brönte s názve Na Větrné Hůrce se může objevit i u státní maturity z českého jazyka a literatury v ústní části zkoušky. Prohlédněte si tedy vzorový výňatek textu z díla spolu s typovým zadáním otázek zkoušejících z maturitní komise a zkuste si otázky v tréninkovém rytmu vypracovat. Své zkušenosti můžete sdílet zde nebo na sociálních sítích. Společně tu maturitu zvládneme.

Výňatek uměleckého díla Na Větrné Hůrce Emily Brontëové

No řekněte, může být propastnější hloupost – už docela na pomezí duševní choroby − než když si taková žalostná, otrocká, nicotná čubička vezme do hlavy, že bych ji já mohl milovat? Nely, vyřiďte pánovi, že jsem jakživ nepoznal něco tak ubožáckého, jako je ona! Samotným Lintonům dělá ostudu! Někdy už sám nevím, jak na ni, a nechám ji být, když stejně zas vždycky mrcha přileze po kolenou. Ovšem taky mu povězte, aby se jeho bratrské a soudcovské srdce neplašilo – že se přísně držím
v mezích zákona! Dávám si dobrý pozor, abych jí nedal nejmenší záminku k žádosti o rozvod. Vždyť ona by ani neprosila, aby nás někdo rozdvojoval! Kdyby ovšem chtěla jít, já jí nebráním – nechuť k její přítomnosti mi docela vyváží všechen požitek, který mám, když ji trápím.“
„Pane Heathcliffe,“ povídám mu, „vy mluvíte jako nepříčetný. Vaše paní si určitě musí myslet, že jste šílenec, a jenom proto vás ještě snáší. Ale když jste jí teď řekl, že může jít, bezpochyby využije vašeho dovolení. Viďte, že vás tak neočaroval, paní Heathcliffová, abyste u něho zůstávala z vlastní vůle!“
„Nedejte si nic namluvit, Eleno!“ zvolala Isabela a v očích jí hněvivě blýsklo – při jejím výrazu se nedalo pochybovat, že se manželovi podařilo vzbudit u ní odpor. „Nevěřte jedinému jeho slovu! Je to pekelný lhář! Zrůda, ne člověk!“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Na Větrné Hůrce od Emily Brontë

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte postavy ve výňatku a popište stručně děj románu.
  • Zhodnoťte jazykovou stránku textu a svá tvrzení doložte na konkrétních textových pasážích.
  • Zasaďte prozaické dílo autorky do kontextu evropské literatury.
  • Zasaďte autorku Emily Brontë do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *