Na západní frontě klid

erich-maria-remarque-na-zapadni-fronte-klidRomány německého spisovatele Ericha Maria Remarque z doby mezi dvěma světovými válkami dvacátého století a doby po druhé světové válce se jednoznačně zapsaly do kategorie světové literatury. Jedním z nejzásadnějších děl, které Erich Maria Remarque napsal, je dílo Na západní frontě klid, jehož děj a osudy románových postav se odehrávají v první světové válce

Výňatek z uměleckého díla Na západní frontě klid od Ericha Maria Remarque

Nahoře kolem mne chvátají kroky. První. Potom další. Vrzání kulometů splývá v nepřetržitý řetěz. Právě se chci trochu pootočit, když se shora začíná něco hlučně vylit do mého trychtýře. Těžce a s pleskotem to padá dolů, je to člověk – nepodařilo se mu zachytit se na stěně kráteru, klouže, leží na mně – šíleně do něho bodám a jenom cítím, jak tělo sebou cuká, měkne a hroutí se. Mám ruku lepkavou a mokrou, když přicházím k sobě…

Ve tři odpoledne je mrtev. Co dělám, je vyloženě nesmyslné. Ale musím se něčím zaměstnat. A tak ukládám mrtvého ještě jednou, aby se mu lépe leželo, ačkoliv už nic necítí. Zatlačuji mu oči. Jsou hnědé, vlasy má černé, po straně trochu zvlněné. Ústa pod knírkem jsou plná a měkká…

Jeho žena teď jistě na něho myslí; neví, co se stalo. Vypadá, jako by jí byl často psal…

Kéž by zde vedle mě seděl Kantorek! Kdyby mě tak viděla má matka. Kdyby byl běžel o dva metry více doleva, mohl teď sedět naproti v zákopu a psát své ženě další dopis…

Mlčení bobtná. Mluvím a musím mluvit. Tak ho oslovuji a říkám mu to. „Kamaráde, já jsem tě nechtěl zabít. Kdybys sem skočil ještě jednou, neudělal bych to, kdybys i ty byl rozumný. Ale před tím jsi pro mne byl jen myšlenkou, kombinací, která žila v mém mozku a vyvolala předsevzetí – tu kombinaci jsem zabil. Teprve teď vidím, že jsi člověk jako já. Myslel jsem na tvé ruční granáty, na tvůj bodák, na tvé zbraně – nyní vidím tvou ženu a tvou tvář a to, co máme společné. Odpusť mi, kamaráde. Vidím to vždycky příliš pozdě. Proč nám neříkají znova a znova, že vy jste stejní ubožáci jako my, že se vaše matky trápí stejně jako naše a že vy i my máme stejný strach před smrtí, že stejné je umírání vaše i naše, stejná že je bolest . Odpusť mi, kamaráde, jak jsi mohl být mým nepřítelem?

Zadání ústní zkoušky pro dílo Na západní frontě klid autora E. M. Remarque

Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu):

  • Pokuste se popsat vývoj vztahu hlavního hrdiny k nepříteli.
  • Jak se mění postoj hlavního hrdiny k válce?
  • O čem dílo Na západní frontě klid pojednává a jaké má vyznění?
  • Zařaďte autora a dílo do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *