Noc na Karlštejně

jaroslav-vrchlicky-noc-na-karlstejneU veřejnosti zejména díky filmové adaptaci poměrně známé dílo Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštějně Vás zavede do doby císaře a krále Karla IV. Prohlédněte si inspirativní výňatek z této Vrchlického hry a podívejte se na vzorové otázky, které může zkoušející u maturity z českého jazyka u ústní zkoušky pokládat. Budete tak vědět, co od zkoušky očekávat a Váš úspěch u maturity bude zase o něco blíže.

Výňatek uměleckého díla Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického

Karel IV. (s lehkou výčitkou) Tedy nebyla to pouhá zvědavost, jež tě v tomto zakuklení vedla na Karlštejn? Chtěl jsem tě překvapit, až bude hrad úplně vyzdoben i až tvoje podobizna v kapli sv. Kateřiny…

Alžběta Vím všecko a v duši jsem ti juž děkovala!

Karel IV. (s lehkým úsměvem) Ale přece jen jsi žárlila!

Alžběta Ovšem, jmenuj to tak, když se ti líbí. Ale rci sám, mohla jsem jinak? Stále byl’s na cestách, buď v Norimberce neb jinde, a sotva jsi v Praze tři dny pobyl, již zase pospíchal jsi sem na Karlštejn, kam nesmí žádná ženská noha vkročit.

Karel IV. Jak právě vidět. Ale pravdu máš, Eliško; ví bůh, jak jsem dnes zatoužil po tvé slunné tváři i dobrém srdci tvém!

Alžběta Já slyšela všecko a žehnala ti tisíckrát!

Karel IV. Tedy jsi také naslouchala? Opět jedna dobrá vlastnost dobrých pážat, ale věř, tvá žárlivost přece mne trochu znepokojuje.

Arnošt Všecko jest dílo mé, milostivý pane! Viděl jsem smutek císařovny a vzmáhající se símě, nechci říci nedůvěry, ale klíčící omrzelosti, a mým pravidlem jest, opříti se zlu hned z počátku a vyrvati je i s kořeny. Bylo třeba pádného důkazu, že jest císařovna i v nejmenším záhybu své myšlénky na omylu – a to se podařilo!

Karel IV. (podává mu ruku) Děkuji ti, milý Arnošte, vrátil’s mi celé štěstí života! (po chvíli k Alžbětě) Však, sladká žárlilko, zde zůstat nemůžeš!

Alžběta A proč ne?

Karel IV. Což může zákonodárce jednati proti zákonům? – Jen jednou jsem nucen učiniti to a co zkusím od našeho Arnošta! Jak těžce mi vytýká příští korunovaci Václava! A proto úctu před zákonem největší mějž zákonodárce sám! My odjedeme.

Zadání ústní zkoušky pro Vrchlického dílo Noc na Karlštejně

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte postavy vystupující ve výňatku.
  • Určete prostředí, v němž se děj výňatku odehrává.
  • Přiřaďte text k literárnímu žánru a své přiřazení zdůvodněte.
  • Charakterizujte slovní zásobu výňatku.
  • Zasaďte tvorbu Jaroslava Vrchlického do kontextu české literatury.

ČTĚTE TAKÉ: Jak psát vypravování v písemné práci u maturity z českého jazyka?

2 komentáře u “Noc na Karlštejně

  1. Dobrý den
    Rád bych se také zeptal na to jak by měl vypadat literárně-historický kontext (Jak moc se musí zajít do hloubky)

  2. Dobrý den, stačí uvést u (Zasaďte tvorbu Jaroslava Vrchlického do kontextu české literatury) pouze český spisovatel 19. století?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *