Nora

henrik-ibsen-noraPokud se chcete řádně připravit k maturitě z českého jazyka a literatury, neměli byste opomenout vypracování vzorových otázek k dramatu Nora (často také uváděné pod názvem Domeček pro panenky) norského dramatika a básníka Henrika Ibsena. Otázky na Vás, společně s výňatkem z tohoto díla, čekají uvnitř článku. Hodně štěstí u maturitní zkoušky Vám přeje tým NovýAmos.cz.

Výňatek uměleckého díla Nora od Henrika Ibsena

Nora:  Můj život, to byla komedie, kterou jsem hrála pro tebe, Torvalde. Ale ty sis to tak přál. Těžce jste se na mně prohřešili, ty i tatínek. Že ze mne není nic, to je vaše vina.
Helmer: Jak jsi divná a nevděčná, Noro! Copak jsi tu nebyla šťastná?
Nora: Ne, nikdy ne. Namlouvala jsem si to, ale nebylo to pravda.
Helmer: Tys nebyla – nebyla šťastná?

Nora: Ne – jenom veselá. A tys byl vždycky ke mně milý. Náš domov byl jenom takový pokojík, s jakým si hrají děti. Byla jsem tvou ženou, ale jednal jsi se mnou jako s loutkou, jako s hračkou – jako když jsem bývala pro tatínka panenkou. A naše děti byly zase jen mými loutkami. Když jsi přišel ke mně a hrál sis se mnou, působilo mi to stejnou radost jako dětem, když jsem si zase já hrála s nimi. Takové bylo naše manželství, Torvalde…
Nejdřív musím vyřešit jiný úkol. Sama se vychovat. O to se teď pokusím. Jenže v tom ty mi nemůžeš pomoci. To musím dokázat sama. A proto tě opouštím…
Vím dobře, Torvalde, že většina lidí dá za pravdu tobě a že to tak bývá v románech. Ale co říkají lidé a co stojí v knihách, to už pro mne nemůže být rozhodující. Musím přemýšlet sama, abych si to ujasnila.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Nora, spisovatel Henrik Ibsen

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte postavy vystupující v textu.
  • Zkráceně převyprávějte děj dramatu.
  • Okomentujte výstižnost symbolu „domov loutek.“
  • Vsaďte drama Henrika Ibsena do kontextu vývoje světové literatury i do kontextu snah žen v 19. století o zrovnoprávnění.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *