Nové zpěvy

stanislav-k-neumann-nove-zpevyProhlédněte si typové zadání k ústní maturitě z českého jazyka a literatury na téma S. K. Neumann. Vzorové zadání obsahující výňatek textu z Neumannovy sbírky Nové zpěvy si můžete prohlédnout a přečíst spolu se vzorovým zadáním zkoušejících a nanečisto tak v klidu a teple svého domova u svého počítače nebo tabletu potrénovat k Vaší ostré maturitě z češtiny. Potom Vás toto téma u maturity již nepřekvapí.

Výňatek uměleckého díla Nové zpěvy autora Stanislava Kostky Neumanna

ZPĚVY DRÁTŮ

My, dráty telegrafní, telefonní a elektrické,
abychom neměly dlouhou chvíli, zpíváme si
zmrazeným hlasem, lhostejny ke všemu, co jest lidské,
tu mezi domy a paláci, tu mezi poli a lesy,

 

mezi a nad nimi, podle silnic a tratí
bzučíme monotónně, neznajíce touhy ni chtíče,
studené, kovové, neschopny nenáviděti, milovati,
napjaty mezi kandelábry, sloupy a tyče

 

k otroctví paralelnímu, aniž cítiti můžeme je,
vedeny do dálek nesmírných, křížem a krážem hnány
přes všechno, co strmí, i přes všechno, co zeje,
k stanicím, úřadovnám, elektrárnám pevně připoutány,

 

zpíváme zpěvy mechanického ze sebe vykoupení
do větru, který neslyší, a do světla, jež jest hluché,
docela pohříženy do snění, jež sněním není,
jak rákosu dozrálého stéblo mrtvé a suché

 

bzučíme nad životem, jenž se nás nedotýká,
ač pro něj jsme tu, jím prostupujeme, mu sloužíme dokonale,
zpíváme zpěvy, v nichž všechno se vším se stýká,
den ze dne stejné, a přece den ze dne jiné stále.

 

Zadání ústní zkoušky pro dílo Nové zpěvy spisovatele S. K. Neumanna

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte lyrický subjekt textu.
  • Charakterizujte básnickou strukturu – verš a rým.
  • Vysvětlete, název básně koresponduje s obsahem textu básně.
  • Zasaďte dílo Nové zpěvy do kontextu tvorby Stanislava Kostky Neumanna.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *