Oliver Twist

charkes-dickens-oliver-twistRomán Oliver Twist z první poloviny 19. století přiblížil svět Anglie této doby formou příběhu o malém chlapci, který je vyhnán ze sirotčince kvůli dnes již směšné prosbě o trochu více jídla, čímž začíná celý příběh. Charles Dickens se tématice ztvárnění světa, ve kterém se v 19. století žilo zabýval i v jiných dílech. Oliver Twist je však jednoznačně jedním z předních děl tohoto autora. Oliver Twist byl zfilmován v roce 1948 a 2005, oba filmy stojí za shlédnutí. Podívejte se na možné zadání k maturitě z češtiny na téma Oliver Twist.

Výňatek uměleckého díla Charlese Dickense, Oliver Twist

Jakpak se jmenuješ, chlapče?“ zeptal se pán na vysokém křesle.

Při pohledu na tolik pánů padl na Olivera takový strach, že se až roztřásl, a když ho serbus znovu klepl přes záda, docela se rozplakal. Z těchto dvou důvodů odpověděl hlasem velmi tichým a váhavým, načež jeden pán, nápadný svou bílou vestou, řekl, že je blbeček. To byla jistě znamenitá pomoc, jak chlapci dodat odvahy a zbavit ho všech rozpaků.

Chlapče,“ promluvil pán na vysokém křesle, „dávej pozor, co povídám. Myslím, že víš, že jsi sirotek, co?“

Ten kluk je doopravdy blbeček – hned jsem to věděl,“ ozval se pán v bílé vestě.

Ticho!“ napomenul ho pán, který mluvil předtím. „Snad víš, že nemáš ani otce, ani matku a že tě vychovala obec, to snad víš, ne?“

Ano, prosím,“ přisvědčil Oliver v hořkém pláči.

Proč vůbec brečíš?“ zeptal se pán v bílé vestě. A věru, že to byl úkaz vskutku neobyčejný. „Co jen u všech všudy mohlo být tomu hochovi k pláči?“

Doufám, že se každý večer pěkně modlíš,“ připomněl jiný pán drsným hlasem, „a že jako dobrý křesťan ve svých modlitbách pamatuješ na ty, co tě živí a pečují o tebe.“

Ano, prosím,“ vykoktal hošík. Pán, který promluvil poslední, měl nevědomky pravdu. Byl by to býval důkaz vskutku pravého křesťanství, kdyby se byl Oliver modlil za ty, kdo poskytovali stravu a péči jemu. Ale nemodlil se, protože ho tomu nikdo nenaučil.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Oliver Twist, autor Charles Dickens

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte postavy vystupující ve výňatku.
  • Určete prostředí, v němž se odehrává děj výňatku.
  • Charakterizujte výstavbu textu.
  • Charakterizujte slovní zásobu výňatku.
  • Zasaďte dílo Charlese Dickense do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *