Pád Cařihradu

mika-waltari-pad-carihraduAutor mnoha historických románu Mika Waltari v jednom ze svých předních děl Pád Cařihradu popisuje život a poměry tehdejší doby. Prohlédněte si typové zadání na toto dílu k ústní zkoušce státní maturity z českého jazyka a literatury a zkuste si otázky z tohoto zadání na úryvku z díla cvičně vypracovat. Čím více zadání si před svou vlastní ostrou zkouškou z českého jazyka vyzkoušíte, tím lépe z češtiny odmaturujete. Mnoho úspěchů.

Výňatek uměleckého díla Pád Cařihradu spisovatele Mika Waltariho

Černý obzor zmizel a v probírajícím se jitru jsme viděli janičářské vysoké bílé filcové čáky, seřazené v pravidelných řadách naproti nám na druhé straně příkopu. Ve skupinách po tisících mužích čekali bezhlasně, oblečeni do skvostných oděvů, na povel k útoku. Sám sultán Mehmed se před nimi objevil se železnou velitelskou holí v ruce. Nechali jsme rychle zamířit malá děla a hákovnice, ale netrefili jsme se. Několik janičářů kolem něho padlo, šik však neoslábl. Zezadu jen postoupili noví muži a doplnili mezery v řadách, radujíce se ze cti, že se mohou dostat do první řady, sultánovi na oči, kam pro své mládí a nepatrné služební zásluhy by ještě dlouho nepatřili. Zeleně oblečení čauši okamžitě obstoupili sultána a chránili ho vlastními těly. Ženy a starci využili volné chvíle, aby nám ve vědrech donesli vodu, do níž bylo přimícháno víno. Ačkoliv se velká hradba rozpadala v suti, takže její vrchol nepřesahoval vršek nouzového valu, její stěna byla přece jen strmá na lezení. Ženy si tedy musely vypomoci provazy a statečně na nás křičely, aby zbystřily naši pozornost.

Vše, co se potom událo, mohu vyprávět jen podle toho, co jsem sám viděl, a každý jiný to může vyprávět jinak, protože pozorovací schopnost lidská je nedostatečná. Avšak stál jsem těsně vedle Giustinianiho a myslím, že jsem viděl správně vše, co se přihodilo.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Pád Cařihradu, autor Mika Waltari

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Zasaďte výňatek do kontextu díla Pád Cařihradu
  • Charakterizujte s pomocí výňatku typické znaky historické prózy.
  • Nalezněte ve výňatku příklady termínů z vojenské oblasti a odhadněte jejich význam.
  • Charakterizujte jazyk výňatku.
  • Zasaďte tvorbu Mika Waltariho do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *