Petr a Lucie

romain-rolland-petr-a-luciePetr a Lucie, dílo francouzského spisovatele Romaina Rollanda z doby první světové války i nadále upoutá svým milostným příběhem zasazeným do těžké doby. Podívejte se, jaké otázky mohou padnout na maturitním potítku, vytáhnete-li si právě Rollandovo dílo Petr a Lucie. Inspirativní zadání ústní zkoušky naleznete pod výňatkem z Rollandova díla.

Výňatek uměleckého textu Petr a Lucie, spisovatel Romain Rolland

V té chvíli Lucie, jež zrovna vášnivým pohledem políbila drahého přítele (oči maje přivřeny a rty pootevřeny, zdál se ztracen v slastné extázi, a jakoby nadnášen vděčnou radostí, pozdvihoval hlavu k oné nejvyšší Síle, kterou člověk pudově hledá vždycky nahoře), užasle spatřila v červeném a zlatém okně postranní kaple usměvavou tvář té rusovlásky. A zatímco na ni tak mlčky pohlížela, trnouc úžasem, znovu na té zvláštní tvářičce onen výraz zděšení a soucitu.

V témž okamžiku se silný pilíř, o nějž se opírali, pohnul a celý kostel se do základu zachvěl. Srdce zabušilo v Lucii tak, že v ní přehlušilo rachot výbuchu a křik věřících; a nemajíc kdy se bát nebo trpět, vrhla se, aby ho zakryla vlastním tělem, vrhla se na Petra, blaženě se usmívajícího při zavřených očích. Mateřským objetím si tu hlavu ze všech sil přitiskla do klína a sklonila se nad Petrem, s ústy na jeho šíji, takže byli schouleni v nepatrné klubíčko.

A mohutný pilíř je naráz pohřbil pod svými sutinami.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Petr a Lucie od Romaina Rollanda

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Zasaďte výňatek uměleckého textu do kontextu celého příběhu.
  • Zasaďte dílo do kontextu autorovy tvorby.
  • Postihněte děj, hlavní postavy a záměr autora.
  • Postihněte, na jakém principu je celý příběh vystavěn a doložte svá tvrzení na výňatku díla Petr a Lucie.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *