R.U.R

karel-capek-r.u.r.Hra R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), kterou napsal světoznámý český spisovatel Karel Čapek, oslnila svým příběhem celý svět již ve své době. Celá idea vývoje umělé inteligence a robotů je stále velmi ožehavým tématem. “Robot”, slovo, které Karel Čapek sám vymyslel, přijaly ve své době téměř všechny světové jazyky.

Výňatek uměleckého díla Karla Čapka RUR

Radius (vystoupí na barikádu): “Roboti světa! Padla moc člověka. Dobytím továrny jsme pány všeho. Etapa lidstva je překonána. Nastoupil nový svět! Vláda Robotů!”

Alquist: “Mrtvi!”

Radius: “Svět patří silnějším. Kdo chce žít, musí vládnout. Jsme pány světa! Vláda nad moři a zeměmi! Vláda nad hvězdami! Vláda nad vesmírem! Místo, místo, víc místa pro Roboty!”

Alquist: “Co jste to udělali? Zahynete bez lidí!”

Radius: Není lidí. Roboti, do práce! Marš!

Alquist: Vy jste snoubenci? Lidé? Odkud se vracíte? (hmatá na Prima) Kdo jste?

Primus: Robot Primus.

Alquist: Jak? Ukaž se, děvče! Kdo jsi!

Helena: Robotka Helena.

Alquist: Robotka? Obrat se! Co, ty se stydíš? (bere ji za rameno) Ukaž se mi, Robotko!

Primus: Jářku, pane, nechat ji!

Alquist: Jakže, ty ji chráníš? – Jdi ven, děvče!

(Helena vyběhne)

Primus: Nevěděli jsme, pane, že tu spíš.

Alquist: Kdy byla udělána?

Primus: Přede dvěma roky.

Alquist: Od doktora Galla?

Primus: Jako já.

Alquist: Tak tedy, milý Prime, já – – – já musím dělat nějaké pokusy na Gallových Robotech. Záleží na tom všechno další, rozumíš?

Primus: Ano.

Alquist: Dobrá, doveď to děvče do pitevny. Budu ji pitvat.

Primus: Helenu?

Alquist: Nu ovšem, říkám ti. Jdi, připrav všechno. — Nu tak, bude to? Mám zavolat jiné, aby ji přivedli?

Primus (uchopí těžkou třecí paličku): Hneš-li se, rozbiju ti hlavu!

Zadání ústní zkoušky pro dílo RUR Karla Čapka

Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu):

  • Zasaďte výňatek RUR do kontextu celého díla.
  • Určete literární druh a charakterizujte jej.
  • Uveďte, co znamenají krátké texty v závorkách.
  • Charakterizujte postavy ve výňatcích.
  • Posuďte aktuálnost vyznění v době vzniku i v 21. století.
  • Charakterizujte celé toto dílo, děj, záměr a vyznění, a zasaďte dílo do kontextu tvorby Karla Čapka.
  • Zasaďte autora Karla Čapka do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *