Slezské písně

petr-bezruc-slezske-pisneBásnickou sbírku Slezské písně během padesáti let napsal a postupně publikoval český básník Petr Bezruč. Rozsáhlá sbírka obsahuje několik desítek básní. Podívejte se na vzorové zadání k ústní zkoušce maturity z češtiny, podívejte se na výňatek jedné z básní Petra Bezruče ze Slezských písní a zkuste si zadání cvičně vypracovat, abyste věděli, co od ústní zkoušky z ČJ u státní maturity očekávat.

Výňatek uměleckého díla Slezské písně od Petra Bezruče

TY A JÁ

Uhni mi z cesty;

černé mám ruce a vlhké mám šaty,

horníkem já jen a velmožem dnes ty,

z paláce ty, já jen z dřevěné chaty,

frygickou čapku mám, přes čelo stín.

A za mnou nelkají sirotků prosby,

sežrali tvoji jim zajíci pole,

bez srdce’s, bez studu’s – blesk tebe rozbij,

z Beskyd jsem, hoře a poroby syn,

robím v tvých hutích a robím v tvém dole

žluč vře mi žilou a robím ti přece,

chytám tvá drva na zpěněné řece,

černý, chudobný, pot přes čelo letí,

nepláčou kvůli mně v Beskydách děti,

netiskl vdov jsem a nebral jim země,

zato jsem žebrákem, velmožem dnes ty, –

přijel jsi na hory? Vari ode mne,

frygickou čapku mám, uhni mi z cesty!

ČTĚTE TAKÉ: Jak psát úvahu u maturity z češtiny?

Zadání ústní zkoušky pro Bezručovo dílo Slezské písně

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte obsahovou stránku textu (látka, téma, motivy)
  • Charakterizujte formální stránku textu.
  • Zasaďte tvorbu Petra Bezruče do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *