Sophiina volba

william-styron-sophiina-volbaRomán amerického spisovatele Williama Styrona s psychologickými prvky Sophiina volba (Sophie’s Choice) čtenáře zavede do doby nadvlády nacismu a v Evropě. Stěžejní dílo pojednávající o této době bylo vydáno v roce 1979 a patří mezi zásadní díla, která se objevují i u maturit z českého jazyka. Přinášíme ukázkové zadání k ústní zkoušce z maturity z ČJ včetně vzorových otázek zkoušejícího.

Výňatek uměleckého díla Sophiina volba od Williama Styrona

Vůbec tomu nemohla věřit. Vůbec nevěřila, že tu najednou klečí na tom drsném cementu, tiskne k sobě obě děti tak zoufale, že má pocit, jako by jejich kůže měla i přes vrstvy šatů rázem srůst s její. Nemohla tomu věřit, totálně až k hranici pomatení mysli. A její neschopnost uvěřit se zračila i v očích hubeného pomocníka, ke kterému náhle z nevysvětlitelných důvodů upírala prosebně zrak. I on byl zřejmě ohromen a opětoval její údiv pohledem široce otevřených očí s překvapeným výrazem, jako by chtěl říct: Já tomu taky nerozumím.

Nenuťte mě volit,“ šeptala v úpěnlivé prosbě. „To přece nemůžu.“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Sophiina volba, autor William Styron

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte vypravěče postavy ve výňatku textu.
  • Zasaďte výňatek do kontextu celého díla.
  • Popište historické pozadí díla.
  • Analyzujte jazykovou stránku textu a doložte svá tvrzení na konkrétních příkladech v textu.
  • Zasaďte spisovatele Williama Styrona do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *