Spalovač mrtvol

ladislav-fuks-spalovac-mrtvolV předválečném Československu před druhou světovou válkou se odehrává příběh Karla Kopfrkingla, muže pracujícího v krematoriu spalujícího ostatky zesnulých. Psychopatické sklony ke spalování mrtvol spolu s faktickou kolaborací s fašisty Vás zavede do hororového prostředí s prvky černé komedie. Novelu Spalovače mrtvol Ladislav Fuks napsal v roce 1967 a později byl Jurajem Herzem zfilmován. Hlavní roli ve filmu Spalovač mrtvol bravurně ztvárnil Rudolf Hrušínský.

Výňatek uměleckého díla Spalovač mrtvol Ladislava Fukse

K očistě a cti německého lidu. K vítěznému boji za novou, šťastnou Evropu. K spravedlivému uspořádání světa, Vůdcovu novému řádu,“ řekli mu a zdvihli sklenky z lesklého stolu, za nimiž ležela i nějaká kniha, a byl tam též Willi Reinke a ten mu řekl: „Smím ti něco nabídnout, koňak, českou slivovici…“ a pak mu řekli:

Máte zkušenosti. Máte rád mechanismy, automatismy, jste hrdý nositel němectví. Potřebujeme vyzkoušet taková plynová žároviště, víte, so eine treffliche Gaseinrichtung for die Zukunft. Je však třeba naprostá mlčenlivost, je to tajné. Nabízí se vám pocta. Mohl byste být odborným šéfem.“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Spalovač mrtvol, autor Ladislav Fuks

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte text z hlediska času a prostoru.
  • Charakterizujte jednání postavy.
  • Zasaďte tvorbu Ladislava Fukse do kontextu české literatury.


1 komentář u “Spalovač mrtvol

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *