Stařec a moře

ernest-hemingway-starec-a-moreThe Old Man and the Sea, Stařec a moře. Bezpochyby jedno z nejzásadnějších děl amerického spisovatele a romanopisce Ernesta Hemingwaye. Nezdolný člověk bojující s vytrvalostí síly přírody. Podívejte se, jak byste mohli s touto maturitní otázkou projít u ústní zkoušky z českého jazyka. Výňatek Starce a moře spolu se zadáním může inspirovat při přípravě na zkoušku.

Výňatek z uměleckého díla Ernesta Hemingwaye Stařec a moře

„Jen klid a sílu, staříku!” povzbudil se nahlas.

Při příštím okruhu se rybě vynořil hřbet, ale bylo to trochu příliš daleko od člunu. Při následujícím okruhu byla ještě stále příliš daleko, ale vynořovala se víc z vody a stařec si byl jist, že když ještě o něco zkrátí šňůru, dostane ji po bok loďky.

Už dávno předtím si připravil harpunu, její lehké lanko bylo svinuto v kulatém košíku a na konci přivázáno k ouvazníku na přídi.

Ryba se teď ve svém kroužení blížila, vypadala klidně a krásně a jenom veliká ocasní ploutev se jí pohybovala. Stařec vší silou zatáhl, aby ji dostal blíž. Na kratičký okamžik se ryba naklonila trochu na bok. Pak vyrovnala a pustila se do dalšího okruhu.

„Pohnul jsem s ní,” řekl si stařec nahlas. „Přece jsem s ní pohnul!”

Pocítil opět nával mdloby, ale visel na obrovské rybě, co měl síly. Pohnul jsem s ní, opakoval si v duchu. Možná, že teď ji převrátím.Táhněte, ruce! Držte, nohy! Hlavo, vydrž! Udělej mi to kvůli! Nikdy jsi mě nezklamala. Tentokrát ji převrátím na bok!

Když však sebral všechny síly, opřel se do toho o hodně dřív, než ryba proplula kolem člunu, a táhl, div mu svaly nepraskly, ryba se dala o něco strhnout, ale pak vyrovnala a plula pryč.

„Rybo,” oslovil ji stařec. „Rybo, vždyť stejně umřeš. Musíš přitom zabít i mne?”

Zadání ústní zkoušky pro dílo Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Zasaďte výňatek uměleckého textu do kontextu celého příběhu.
  • Postihněte výstavbu druhé části výňatku, vyhledejte neobvyklé slohové prostředku.
  • Stručně postihněte děj, hlavní postavy a záměr.
  • Odhadněte symbolickou rovinu díla.
  • Zasaďte dílo do kontextu autorovy tvorby.
  • Zasaďte autora Ernesta Hemingwaye do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *