Učitel a žák

vladislav-vancura-ucitel-a-zakU ústní části státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury můžete natrefit i na významného českého autora Vladislava Vančuru. Prohlédněte si tedy vzorový výňatek textu z díla Učitel a žák spolu s typovým zadáním k ústní zkoušce z češtiny a pokuste si jej společně nanečisto vypracovat. Své zkušenosti nebo odpovědi můžete sdílet se svými příteli v diskuzi pod tímto článkem, nebo na sociálních sítích.

Výňatek uměleckého díla Učitel a žák, autor Vladislav Vančura

TETA: Snad vím, co chceš, Jeníku. Kolem hasnoucí lampy bývá noc plná hlasů. Jsou to zvuky nepatrné ceny, nicméně vnukají nám tisícerý záměr. Chtěla bych se příti, že chceš znenadání obnoviti příhodu, která se neudála. Jde ti o hru. O dětství, o dostaveníčko, o jezdce, jehož stín přešel ložnicí a nepromluvil slova.
DOKTOR: Tu to máme! Zvykem všech paní je mluviti o vlastní při. Žel, my všichni jsme ztratili mnoho času, avšak nyní nejde o nic, než o Janovu posedlost.
JAN: Mluvíte o mně jako o nemocném.
DOKTOR: Ano, protože jsi příliš zdráv.
STRÝC: Přeháníte.
DOKTOR: Je to nutné kvůli srozumitelnosti.
JAN: Můj učitel a vy, strýče, vštípili jste mi tolik vědomostí, že se nebojím býti sám ani v cizím městě, ani v krajině méně bezpečné a nepodobné tomuto předměstí. Náš dům je pravidelná krychle a kraj čtyřikrát stejný, čtyřikrát se opakuje. Je to věčně stejné. Před svítáním se dovoláváte denních hodin a zrána již očekáváte noc. Je to věčně totéž. Vaše knihy, doktore, s prominutím, jsou rozvláčné a nesmyslné. […]
DOKTOR směje se: Dobrá, Jeníku. Nečetl jsi vypravování o pudivousovi, jenž podle libosti se stává býkem a opět kuřetem: je to špatná povídka. Fi, bráti doslova takový brak! Býti hercem takové skladby! Což jsi ztratil vkus? Chceš s kordiskem po boku a v pocestném plášti táhnouti po mostech a silnicích, abys nakonec dorazil ke schodišti špatného divadla. […] Ať spere ďas homérický epos, jenž kráčí jako vojska. Rozmetejte sloupoví atická a strhněte růži z gotické katedrály! Budeme tvořiti nové soustavy a nová slova namísto jmen. Jděte mi k šípku!

Zadání ústní zkoušky pro dílo Učitel a žák Vladislava Vančury

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte postavy ve výňatku a zařaďte výňatek do kontextu celého díla Učitel a žák.
  • Analyzujte jazykovou stránku textu, tvrzení doložte na konkrétních textových pasážích.
  • Zasaďte dílo Vladislava Vančury do kontextu české meziválečné literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *