Válka s mloky

karel-capek-valka-s-mlokyVálka s mloky je jedním z předních děl české spisovatele Karla Čapka. Alegorický román, kde vzniká spor mezi mloky a lidmi Vás upoutá příměrem mezi sílící skupinou mloků, kteří jsou příměrem měnící se evropské politiky v době před druhou světovou válkou. Karel Čapek Válku s mloky vydal v roce 1935, v době největšího posílení radikálních politických skupin zejména ve Spolkové říši, čímž jednoznačně poukázal na nebezpečí změn, které se pomalu ale jistě zapracovávali do praxe a života lidí. Jak ukázala historie, Čapek se bohužel příliš nemýlil.

Výňatek uměleckého díla Válka s mloky autora Karla Čapka

Slovutný pane,

koupil jsem loni dům na náměstí v Čáslavi. Při prohlídce domu jsem našel na půdě bednu se starými vzácnými, najmě vědeckými spisy, jako jsou dva ročníky Hýblova časopisu Hyllos z let 1821–22, Jana Svatopluka Presla Ssavectvo, Vojtěcha Sedláčka Základové přírodnictví aneb fysiky, devatenáct ročníků veřejného spisu všenaučného Krok a třináct ročníků Časopisu Českého museum. V Preslově překladu Cuvierovy Rozpravy o převratech kůry zemní (z roku 1834) jsem nalezl jako záložku výstřižek z nějakých starých novin, na němž byla tištěna zpráva o jakýchsi podivných ještěrech.

Když jsem četl Váš znamenitý článek o těch záhadných mlocích, vzpomněl jsem si na tu záložku a vyhledal jsem ji. Myslím, že by Vás mohla zajímat, a proto Vám ji jako nadšený přítel přírody a horlivý Váš čtenář posílám.

Ve veškeré úctě

J. V. Najman

Zadání ústní zkoušky pro Čapkovo dílo Válka s mloky

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Zasaďte výňatek do kontextu díla Válka s mloky.
  • Charakterizujte jazykové prostředky užité v textu.
  • Charakterizujte výstavbu textu.
  • Zasaďte dílo Karla Čapka do kontextu české literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *