Věž

william-golding-vezZnámý anglický spisovatel, básník a dramatik 20. století William Golding, sepsal mimo jiné také román Věž, ke kterému jsme pro Vás připravili výňatek a typové otázky, které Vám mohou být u ústní části maturity z českého jazyka a literatury  položeny. Pokud budete mít po zodpovězení otázek nějaké tipy a triky hodící se i pro další maturanty, můžete se o ně s námi podělit v komentářích.

Výňatek uměleckého díla Věž od Williama Goldinga

Mistr stavitel se pohrdavě a pobaveně zasmál.
„Základy jsou. Na stavbu téhle velikosti jakž takž stačí. Ale podívejte se, co dělají. Prohlédněte si stěnu jámy. Nejdřív menší kameny, pak větší, a pak – samé bahno. Udělali dno z větví a na to dali výplň. Ale ani to není jisté. Tady někde vespod musí být štěrk, až k povrchu; určitě tu je, nebo se nevyznám v řemesle. Asi tu býval břeh řeky, skála. A to bahno je možná jen naplavenina, taková kapsa.“
Jocelina to potěšilo, zvedl bradu a dal se tiše do smíchu.
„Stejně nenajdeš nic jistého, i když se vyznáš, můj synu. Říkáš, že udělali dno z větví. Proč bychom nemohli věřit, že to dno je prám a že stavba na něm pluje? Věřit v zázrak je jednodušší.“
Stavitel ho mlčky pozoroval a čekal, až se Jocelin přestane smát.
[…]
„Podívejte se: ty základy, ten váš prám, chcete-li, na tu stavbu stačí akorát. Ale na víc už ne, ani o píď víc. A ti lidé to vědí.“
Ačkoli se snažil vypadat vážně, Jocelinůn hlas zněl žertovně.
„Nevykopali jste tu jámu taky pro mě, Rogere? Past na děkana?“
Ale Roger Mason se nesmál. Díval se zpod hustého obočí jako býk.
„Co tím chcete říct?“
„Ať děkan vidí, jak je ta věž nemožná. Ve Winchesteru ani v Chichesteru, V Lacocku ani v Christchurchi žádná práce není; opatství, kláštery, proboštství se nestaví; nový král nechce další hrady. Ale tady, říkáte si, tady můžeme přežít léto, ukážeme panu děkanovi, jak je hloupý. Takhle udržíš vojsko pohromadě, než se naskytne něco dalšího, protože bez vojska nejsi nic.“

Zadání ústní zkoušky pro dílo Věž, autor William Golding

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište postavy ve výňatku.
  • Okomentujte výstavbu textu.
  • Vsaďte román Williama Goldinga do kontextu světové literatury.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *