Vladař

nicollo-machiavelli-vladarPokud se chcete řádně připravit na ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, neměli byste opomenout přečtení výňatku a vypracování vzorových otázek, vztahujících se k dílu Vladař od italského politika, diplomata a spisovatele, Niccola Machiavelliho. Když tak učiníte, žádná z otázek podobného typu Vás už před maturitní komisí nepřekvapí. Tak se do toho pusťte a nezapomeňte, že štěstí přeje připraveným.

Výňatek uměleckého díla Vladař od Niccola Machiavelliho

Je-li tedy vladař nucen dobře si osvojit způsoby zvěře, má si vzít za vzor lišku a lva. Lev si neví rady s léčkami, liška se neubrání vlkům. Člověk tedy musí být liškou, chce-li prohlédnout nástrahy, a lvem, chce-li zastrašit vlky. Kdo se chová prostě jen jako lev, nerozumí své věci. Obezřetný vládce tudíž nemůže a ani nesmí držet slovo, jestliže se věrnost obrací proti němu a jestliže pominuly příčiny, proč slovo dával. Kdyby všichni lidé byli dobří, nebyla by dobrá tato rada. Ale jsou špatní, a sami by rovněž nedodrželi, co ti slíbili, a proto ani ty jim nemusíš sliby plnit. Vladaři nikdy neměli nouzi o vhodné záminky k porušení slova. O tom lze uvést nekonečně mnoho příkladů z nové doby a ukázat, jak často byl věrolomností panovníků porušen mír a nesplněn slib. Nejlépe vždy dopadne ten, kdo si důkladně osvojí liščí zchytralost. Musí však dovést toto umění utajit, musí se výborně vyznat v přetvářce a zastírání. Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá. Lůza dá vždycky jen na zdání a na výsledek věci, a na světě není než lůza.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Vladař od Niccola Machiavelliho

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Zamyslete se nad účelem textu a pokuste se odhadnout charakter cílové skupiny čtenářů.
  • Posuďte aktuálnost obsahu výňatku.
  • Popište jazykové prostředky užité v textu.
  • Vsaďte Niccola Machiavelliho do kontextu renesanční doby.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *