Želary

kveta-legatova-zelaryŽelary Květy Legátové jsou dílem odehrávajícím se během druhé světové války. Osudy dvou zcela odlišných lidí, z cela odlišných míst, muže a ženy, se musí spojit, aby společně čelili nesnázím zlé doby, kterou druhá světová válka do země formou okupace fašistických vojsk přinesla. Drama Želary Květa Legátová publikovala v roce 2001 společně s dalšími povídkami. Podívejte se, jak by mohlo vypadat zadání na dílo Želary od Květy Legátové u maturity z češtiny.

Výňatek uměleckého díla Želary od Květy Legátové

Podle Michalova názoru by měl i Lipka vydělávat, chalupa je už přetížena dluhy.

Na to si počká.

Scéna u lávky se protahuje. Lipka se opřel o kámen. Sesul se na jednu stranu, sám je tím udiven, skrčil se tak, aby to co nejmíň bolelo.

Pozoruje vodu, která upaluje k jezu. Je jako vyžehlená, než se roztrhne o první balvan.

Chlapec se dívá, jako se už díval tisíckrát, umí trpělivě pozorovat přírodu, je navyklý samotě, nedokázal by projít kolem povykujících lidí. Nejde o to vystavovat cizím očím vlastní ubohost, skryl by se, i kdyby neměl na těle naběhlé šrámy, odvykl lidské společnosti, je mu z ní čím dál víc úzko.

Několik kamarádů z raného dětství poztrácel dřív, než k nim mohl natrvalo přilnout. Nemá si nač stěžovat, příčinou byla jeho pýcha. V předškolním věku byl vůdcem obávané smečky.

Jeho sebevědomí narůstalo současně s mocí.

Vše vzalo za své za jediný den. Uvízl v obratně rozestřené síti, vystaven nejdřív podezření, později usvědčen ze zrady.

Cizí kluk – přivandrovalec – se uvedl skleněnými kuličkami a neznámými triky, spojenými

s rituálem, nad nímž vylézají oči z důlků, neboť je přesycen kouzelnými slůvky, posuňky a dalšími úkony – tajemstvími.

Svedl s ním marný a krvavý boj – a stal se psancem.

Trvalo to několik měsíců, tedy jednu etapu jeho dětství.

Za tu dobu se prohloubil příkop, který by dnes už nepřeskočil.

Vystoupil ze světa lidí a zařadil se jinam. Porozuměl si se zvířaty. Vyrůstal mezi nimi na jednom dvoře pod ochranou stoleté stařeny, toulal se s nimi po horách a prožíval jejich dobrodružství.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Želary, autorka Květa Legátová

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Zasaďte výňatek textu do kontextu celého díla Želary.
  • Charakterizujte vypravěče a postavy objevující se ve výňatku.
  • Analyzujte dílo z hlediska času a prostoru.
  • Identifikujte v textu typy promluv (přímá, nepřímá aj. řeč).
  • Zasaďte dílo do historického kontextu.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *