Zločin a trest

fjodor-michajlovic-dostojevskij-zlocin-a-trestVrcholné dílo Fjodora Michajloviče Dostojevského, román Zločin a trest patří mezi nejzásadnější světová díla ruské literatury. Dostojevskij napsal toto dílo odehrávající se v Petrohradu v 19. století. Prohlédněte si inspirativní vzorové zadání Zločinu a trestu k ústní zkoušce státní maturity z češtiny a na vzorové otázky, které může zkoušející během zkoušky položit.

Výňatek uměleckého Dostojevského díla Zločin a trest

Ale co teď, co mám dělat teď, jen řekni!“ zvedl k ní hlavu a podíval se na ni s tváří sešklebenou zoufalstvím.

Co máš dělat!“ vykřikla, prudce se vztyčila a v očích, doposud zalitých slzami, ji náhle blýsklo: „Vstaň!“ Chytila ho za rameno; povstal a užasle na ni hleděl. „Jdi, a hned teď, v tu chvíli se postav na nároží, pokloň se a nejdříve zlíbej půdu, kterou jsi poskvrnil, a pak se pokloň celému světu, do všech čtyř světových stran, a nahlas oznam všem: „Já jsem vrah!“ Pak ti bůh znovu vrátí život. Půjdeš? Půjdeš?“ ptala se, a třesouc se jako osika, chytila ho za obě ruce, pevně mu je tiskla a upírala na něho planoucí pohled.

Její nenadálé zanícení ho překvapilo, ba ohromilo.

Ty tedy myslíš, abych šel do vězení, Soňo? Abych se sám udal?“ zeptal se ponuře.

Vzít na sebe kříž a vykoupit se jím, to musíš udělat.“

Ne! Já k nim nepůjdu, Soňo!“

[…]

Rty se mu pohrdavě zkřivily.

Takový kříž na sobě nést! A celý život, celý život přece!“

Zvyknu mu…“ pronesl se zasmušilou soustředěností.

Zadání ústní zkoušky pro dílo Zločin a trest

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla F. M. Dostojevskeho a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Charakterizujte postavy vystupující ve výňatku textu.
  • Charakterizujte výstavbu textu.
  • Charakterizujte slovní zásobu výňatku.
  • Zasaďte tvorbu F. M. Dostojevského do kontextu světové literatury.

ČTETE TAKÉ: Jak se píše vypravování u maturity z češtiny?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *