David Copperfield

charles-dickens-david-copperfeldRomán David Copperfield je jedno z předních děl anglického spisovatele Charlese Dickense. Dílo se anglicky také někdy nazývá David Copperfield nebo The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield the Younger of Blunderstone Rookery. Dickensův David Copperfield poprvé vyšel v roce 1849. Podívejte se, jak by mohlo zadání na Davida Copperfielda vypadat u ústní zkoušky z češtiny u maturity.

Výňatek uměleckého díla David Copperfield spisovatele Charlese Dickense

Peggotka se po mně několikrát úzkostlivě podívala a pak se bez odpovědi vypoklonkovala z pokoje; pochopila patrně, že nový pán na její odchod čeká, a neměla žádnou záminku, aby tam zůstala.

Když jsme v pokoji zbyli jen my dva sami, zavřel pan Murdstone dveře, posadil se na židli, podržel si mě vstoje před sebou a zadíval se mi pevně do očí. Cítil jsem, že přitažlivost toho pohledu nutí moje oči hledět neméně pevně do očí jemu. Kdykoli si vzpomínám, jak jsme tehdy stáli proti sobě tváří v tvář, vždycky se mi zdá, že znovu slyším ten prudký a vzrušený tlukot svého srdce.

„Davide,“ řekl a tak stiskl rty, až je měl jako dva tenké proužky, „když mám co dělat s jankovitým koněm nebo psem, co myslíš, že udělám?“

„Nevím.“

„Zmlátím ho.“

Předtím jsem mu odpověděl jakýmsi bezdechým šepotem, ale teď jsem ve své němotě cítil, že mám dechu ještě méně.

„Zmlátím ho, až se začne kroutit bolestí. Řeknu si, že toho filutu zkrotím, a i kdyby ho to mělo stát poslední kapičku krve v těle, tak to dokážu. Co to máš na tváři?“

„Špínu.“

Věděl stejně dobře jako já, že to jsou rozmazané slzy. Ale i kdyby mi byl tutéž otázku položil třeba dvacekrát a pokaždé ji doprovodil dvaceti ranami, myslím, že by mé dětské srdce bylo spíš puklo, než bych mu to byl přiznal.

„Na takové mládě jsi hodně chápavý,“ řekl s vážným úsměvem, který se k němu hodil, „a vidím, že jsi mi moc dobře porozuměl. – A teď si umyjte obličej, panáčku, a marš se mnou dolů.“

Ukázal na umyvadlo, o němž mě předtím napadlo, že se podobá paní Gummidgeové, a pokynul mi hlavou, abych okamžitě poslechl. Už tehdy jsem měl málo pochybností a dnes jich mám ještě méně, že by mě byl bez sebemenší výčitky svědomí srazil k zemi, kdybych byl zaváhal.

Zadání ústní zkoušky pro dílo David Copperfield, jehož autorem je Charles Dickens

Charakteristika uměleckého textu s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu:

  • Popište postavu vypravěče a postavu pana Murdstona.
  • Popište (s využitím znalosti celého díla) vztah zmíněných postav.
  • Zasaďte výňatek do kontextu celého díla.
  • Zasaďte dílo Charlese Dickense do kontextu světové literatury.

ČTĚTE TAKÉ: Oliver Twist spisovatele CH. Dickense u ústní zkoušky maturity z češtiny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *